Kot so sporočili z ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, bodo v okviru projekta, ki je skupno vreden 12,5 milijona evrov, zgradili okoli 21 kilometrov primarnih vodovodov ter nadgradili dva vodohrana in enega dogradili. Tako bodo več kot 55.000 prebivalcem zagotovili boljšo in varnejšo oskrbo s pitno vodo, zmanjšala se bo odvisnost od dobavljanja vode iz sosednje Hrvaške, odpravili pa bodo tudi vodne izgube in lome cevovodov.

Obstoječi vodooskrbni sistem zaradi neustrezne kakovosti cevovodov in nenehnih okvar ni ustrezen, pravijo na ministrstvu in dodajajo, da zaradi hidravlične neustreznosti sistema oskrbe ter netesnosti vodovodnega omrežja obstaja nevarnost vdora nečistoč v oskrbovalni sistem, s čimer bi bilo ogroženo zdravje prebivalcev. Eno večjih onesnaženj z vdorom fekalij v oskrbovalni sistem sta v preteklosti utrpela Piran ter območje Bernardina, kjer je bilo ogroženo zdravje 2000 prebivalcev.