Ignac Polajnar in Deja Ivanović sta v finančnem poročilu predstavila, da bo letos za športne programe iz proračuna na voljo za 7,5 odstotka manj sredstev kot lani. Pri tem ne bo izgubljal vrhunski šport, pač pa je vlada "reze" pripravila v drugih programih. Člani IO OKS so ugotovili, da na žalost tam, kjer so sredstva za prihodnost slovenskega športa nujna - športna vzgoja otrok in mladine, raziskave v športu, šport študentov in rekreacija.

So pa člani IO OKS opozorili, da je primanjkljaj sredstev dejansko večji od teh 7,5 odstotka, saj je v tem vštet tudi znesek milijon evrov, ki ga bo država namenila organizaciji evropskega prvenstva v košarki, ob upoštevanju tega dejstva je primanjkljaj tako približno 15 odstotkov. V OKS izvedbo EP v košarki vsekakor podpirajo, a bi lahko vlada sredstva pridobila od drugod, na primer od odpovedane univerzijade ali od predvidenih stroškov za postavitev Slovenske hiše v Londonu. Se pa v OKS zavedajo, da je treba zategniti pas in se prilagoditi splošnemu varčevanju.

Predsednik OKS Janez Kocijančič se je opredelil do zadnjih neprijetnih zaostrovanj s strani države, ko je vlada razrešila dva predlagana člana OKS, Boruta Peršoljo in Edvarda Kolarja, brez posveta s predlagateljem. "Naša temeljna skrb so interesi slovenskega športa, zato težko molčimo, ko se nekdo športa loteva na nekorekten ali pritlehen način. V glavnem bi želeli, da bi se ustvarilo tisto, kar je zapisano v zakonu o športu, v beli knjigi evropske komisije o športu ali listini Mednarodnega olimpijskega komiteja, da naj bi država in šport kot avtonomna civilna sfera imela med seboj korektne, demokratične in partnerske odnose oziroma, kot piše v listini Mok, da naj bi skupaj razvijali harmonično sodelovanje. Upam, da je to možno, konec koncev smo to do zdaj delali z zelo različnimi vladami in različnimi usmeritvami, je pa zato treba vložiti veliko napora in se lotiti problemov kot problemov, ne pa medsebojnih odnosov," je še dejal prvi mož slovenskega olimpijskega gibanja.