Za državljane navedenih držav je za obdobje od 1. maja 2012 do 30. aprila 2013 predvidena kvota 2.000 dovoljenj za prebivanje kategorije B, ki se izdajajo tujcem, ki imajo sklenjeno pogodbo o zaposlitvi z delodajalcem s sedežem v Švici z veljavnostjo najmanj enega leta. Po navedenem obdobju bodo švicarski pristojni organi preučili potrebe po morebitnem enoletnem podaljšanju omejitve.

Slovenski državljani bodo v Švici še naprej lahko brez posebnih omejitev delali in se zaposlovali za krajši čas. Število dovoljenj za prebivanje kategorije L, ki se izdajajo tujcem, ki imajo sklenjeno pogodbo o zaposlitvi z delodajalcem s sedežem v Švici z veljavnostjo največ enega leta, Švica namreč ne bo omejila, so pojasnili na zavodu za zaposlovanje.