Na zaposlitvenem sejmu se bo predstavilo 16 pomurskih delodajalcev s področij tekstilne, storitvene in proizvodne dejavnosti, Slovenska vojska, nova podjetja, ki se ukvarjajo s trženjem različnih kmetijskih in rokodelskih produktov, Medpodjetniški izobraževalni center ter predstavniki madžarskih podjetij.

Sejemsko dogajanje in spremljajoče sejemske aktivnosti bodo priložnost za iskalce zaposlitve, dijake in druge obiskovalce sejma, da se seznanijo z aktualnimi razmerami na pomurskem trgu dela, s poklici, po katerih delodajalci povprašujejo in zanje zagotavljajo zaposlitvene možnosti, z možnostmi in načini oblikovanja lastne karierne poti ter drugimi storitvami Zavoda RS za zaposlovanje. Iskalci zaposlitve bodo lahko vzpostavili neposredne povezave z delodajalci, se jim predstavili ter opravili krajše zaposlitvene razgovore. Pri aktivnem sodelovanju na zaposlitvenem sejmu bodo iskalcem zaposlitve na razstavnem prostoru OS Murska Sobota v pomoč svetovalci zaposlitve.

V Kariernem središču OS Murska Sobota na Slovenski ulici 37 bo od 9.15 do 10.45 potekala predstavitev pomurskih podjetij, ki tržijo različne kmetijske in rokodelke izdelke. To so Kmetijska turistična zadruga Žitek, Mozaik – društvo za socialno vključenost, Zavod Marianum Veržej in ZRP Pomelaj. Predstavniki Upravne enote Murska Sobota pa bodo udeležencem podali informacije o pogojih in postopku registracije dopolnilnih kmetijskih dejavnosti.

Med 11. in 12. uro pa bodo v Kariernem središču srednješolcem svojo dejavnost ter prihodnje potrebe po delavcih predstavila podjetja Arcont, največji izdelovalec bivalnih enot in prostorskih celic v Sloveniji in Arcont IP, izdelovalec vrat in oken; Carthago, proizvajalec avtodomov; Elrad International, razvijalec in proizvajalec elektronskih naprav.

OS Murska Sobota pričakuje, da bo tokratni sejem obiskalo več kot 2.000 obiskovalcev iz Pomurja.