Tako še vedno brez odgovora ostaja vprašanje, ali je račun, ki je sicer po vrednosti enak trem mesečnim neto plačam predsednika vlade, res plačal Janša sam ali ga je poravnal kdo drug, zato se bomo danes obrnili na urad informacijske pooblaščenke. Po zakonu o medijih je namreč državni organ dolžan novinarja obvestiti o razlogih za zavrnitev prošnje poizvedovanja, ki je v kabinetu v tem primeru niso vsebinsko pojasnili. Že v soboto smo poročali, da so iz kabineta javno predložili le ponudbo za let, ki jo je v petek, 4. maja, pri prevozniku, družbi RB Zračne črte, pridobil Janša, let pa bi moral plačati dan kasneje, v soboto, 5. maja.

Za zdaj pretirane vneme pri iskanju morebitnega »zunanjega« plačnika računa ni zaznati tudi pri komisiji za preprečevanje korupcije. Na več vprašanj v povezavi z računom – med drugim nas je zanimalo tudi, ali bodo začeli postopek – so nam na komisiji, ki jo vodi Goran Klemenčič, včeraj odgovorili le, da »so pred tedni začeli redni nadzor nad premoženjskim stanjem vseh funkcionarjev, ki so hkrati tudi predsedniki parlamentarnih strank«. »Med njimi je torej tudi predsednik vlade. Uradna oseba komisije, ki vodi nadzorni postopek, je s podatkom iz vašega vprašanja seznanjena in ga bo med postopkom ustrezno ovrednotila,« so nam pojasnili.

To posledično pomeni, da bo komisija pojasnila o računu zahtevala le, če bo ocenila, da ga predsednik vlade glede na redne prejemke ne more plačati sam. Če bodo torej Klemenčičevi med postopkom ocenili, da si Janša, ki ob neto plači v višini dobrih 3100 evrov na mesec odplačuje še približno 1100 evrov posojila, lahko privošči najem zasebnega letala, dejanskega plačnika računa očitno niti ne bodo iskali.

Ob tem velja spomniti, da se je povsem drugače protikorupcijska komisija odzvala leta 2007. Takrat je prav na pobudo poslancev SDS odprla postopek zaradi nakupa letalske vozovnice za zdravilca danes pokojnega predsednika države Janeza Drnovška. Po mnenju komisije, ki jo je takrat vodil Drago Kos, o zadevi pa je oktobra tistega leta sprejela načelno mnenje, je šlo v omenjenem primeru za korupcijo, saj »je letalsko vozovnico plačala Sova, pri čemer zdravilec v Slovenijo ni prišel zaradi potreb Sove«.