Občina je potem prek razpisa neuspešno iskala koncesionarja, na ponovljenem razpisu pa izbrala podjetje Robissec podjetnika Roberta Babiča, ki pa je letos marca odstopil od podpisa koncesijske pogodbe. Zdaj so sicer končno dobili vsa potrebna dovoljenja, a morajo tržnico še opremiti in ponoviti razpis za izbiro koncesionarja. Vmes pa bo občinski svet spreminjal odlok o koncesiji, saj bodo vanj vnesli še nekatera zemljišča, ki pravzaprav še vedno niso v lasti občine. Za zdaj je lastnik teh spornih zemljišč prav prej omenjeni Robi Babič, občina pa je sprožila postopek razlastitve. Več kot dovolj dejstev, ki kažejo na to, da so napovedi, da bi tržnico morda odprli konec poletja, se pravi poldrugo leto od prve napovedi, precej optimistične.

Že ob izbiri podjetja Robissec za koncesionarja za upravljanje tržnice je Robert Babič za Dnevnik povedal, da se je za koncesijo sprva odločil zato, da bi razrešil spor z občino in da bi v tem primeru tržnico ob dodatni pomoči občine tudi upravljal. Zataknilo se je pri oddaji gostinskega lokala, ki naj bi stal prav na spornem zemljišču. Babič se je namreč, kot je dejal, s prejšnjim jeseniškim županom Borisom Bregantom dogovoril, da bi on imel v tržnici tudi lokal, ki bi bil po njegovi oceni edina dobičkonosna dejavnost v sklopu tržnice. V posebnem pismu občini je Babič zapisal, da se ne strinja, da je lokal izločen iz koncesijske pogodbe in da je od občine pričakoval zavezo, da se bodo občinske prireditve dogajale tudi v bodoče na Stari Savi ter da mu bo občina pomagala pri subvencioniranju delovanja tržnice. Ker teh zavez ni dobil, se je odločil, da koncesijske pogodbe ne podpiše.

Kot je povedala Božena Ronner iz županovega kabineta, bodo zdaj res v odlok o koncesiji vnesli še sporna zemljišča. "Hkrati pa upamo na čimprejšnji konec postopka razlastitve. Šele po tem bomo lahko poiskali novega koncesionarja. Ta je odstopil od podpisa pogodbe, ker je menil, da mu občina ni ponudila izdatnejše pomoči pri zagonu tržnice. Občina Jesenice takšne oblike pomoči ne more ponuditi, ker za pričakovano obliko pomoči nima zakonske podlage. V začetku junija bomo objavili ponovni razpis za izbiro novega koncesionarja. Tržnica je sicer sredi aprila dobila vsa potrebna dovoljenja za obratovanje. Dobavitelj tehnološke in sanitarne opreme je že izbran in je že začel dobavo opreme. Za izbiro mizarskih del pa se je javni razpis prav tako že iztekel. Dokler tržnica ne bo opremljena z vso potrebno opremo, ne more biti odprta, če bo vse po sreči, pa bi jo lahko odprli pred koncem poletja," je napovedala Ronnerjeva.