Tržni inšpektorat RS (TIRS) je v svojem letnem poročilu objavil, da je lani vsaj en računalniški program nezakonito uporabljalo 40 odstotkov pregledanih podjetij, piše organizacija Business Software Alliance (BSA).

Stopnja nezakonite uporabe programske opreme je sicer nižja kot leta 2010, ko je bila ta 51 odstotkov, vendar stanje še ni zadovoljivo.

BSA je s štirimi slovenskimi podjetji, ki se ukvarjajo s prodajo računalniške programske opreme, sklenila izvensodne poravnave zaradi prodaje in nameščanja nelicenčnih programov članov organizacije BSA.

V teh podjetjih so trgovci za namestitev nelegalne programske opreme skrivnemu kupcu zaračunali od 15 do 30 evrov. V takšnih primerih ima oškodovano podjetje pravico do odškodnine, v višini do trikratne vrednosti neupravičeno nameščenega programa.

Tržna vrednost nelegalnih namestitev programske opreme je v preteklem letu v Sloveniji sicer znašala 36 milijonov evrov, saj je bilo 47 odstotkov nameščene programske opreme piratske.