Lani junija je imela več kot četrtina (27,2 odstotka) prebivalcev EU dostop do interneta prek fiksne širokopasovne povezave, v raziskavi ugotavlja evropska komisija.Stopnja rasti je bila od lanskega januarja pozitivna (18.855 novih povezav na dan), vendar je predstavljala le tretjino najvišje stopnje rasti, ki je bila zabeležena v drugi polovici leta 2005.

Med državami članicami imata opazno največji delež širokopasovnih povezav Nizozemska (39,3 odstotka) in Danska (38,5 odstotka), sledi pa jima Francija (33,9 odstotka), ki je od junija 2010 do junija 2011 beležila tudi najvišjo stopnjo rasti med državami članicami.Slovenija je s 23,9 odstotka tik pod mediano, za evropskim povprečjem pa zaostaja za 3,3 odstotne točke, so še zapisali na spletni strani RIS. Na dnu lestvice so Romunija (14,6 odstotka), Bolgarija (15,6 odstotka) in Poljska (16,4 odstotka).

V opazovanem obdobju je imelo 42,2 odstotka širokopasovnih priključkov hitrost več kot 10 Mbit/s, medtem ko jih je bilo s hitrostjo pod 2 Mbit/s le 12 odstotkov.

Kljub temu je EU še vedno šibka glede širokopasovnih povezav z višjimi hitrostmi, saj jih le 6,5 odstotka dosega hitrost nad 30 Mbit/s in 0,9 odstotka nad 100 Mbit/s (poročilo se nanaša na oglaševane hitrosti in ne na dejanske hitrosti).