V Poslovnem sistemu Mercator bodo že kmalu lahko izkoristili vse prednosti najsodobnejših tehnologij za sodelovanje in komunikacije, saj v največji slovenski trgovski verigi že poteka obsežen prehod na računalništvo v oblaku na temelju Microsoftove zbirke Office 365.

Gre za največji prehod na storitve računalništva v oblaku v Sloveniji in enega večjih v regiji Srednje in Vzhodne Evrope doslej. V Mercatorju bo storitve Office 365, ki temeljijo na poznanih in preizkušenih poslovnih rešitvah Microsoft Exchange Online, Microsoft SharePoint Online in Microsoft Lync Online, uporabljalo več kot 6000 zaposlenih v Sloveniji, na Hrvaškem, v Bosni in Hercegovini, Srbiji in Črni gori.

"S sistemom Office 365 bomo v regiji, kjer smo prisotni, uporabnikom ponudili enotna, standardizirana orodja, jih bolje povezali in jim omogočili, da so pri svojem delu bolj storilni," je povedala Melita Kolbezen, članica uprave v Mercatorju, in dodala: "Seveda pa je izredno pomembno tudi to, da bomo lahko zmanjševali stroške poslovanja ob sočasnem dvigu tako zmogljivosti kot tudi zanesljivosti orodij, ki jih pri vsakodnevnem delu uporabljajo naši zaposleni."

V Mercatorju so se odločili za Office 365, saj so iskali rešitev za sodelovanje in komuniciranje zaposlenih, ki bi jim omogočila, da manj časa in dela namenijo upravljanju informacijske infrastrukture, ob tem pa bi lahko v vsakem trenutku podprla ambiciozno razvojno strategijo. V Mercatorju želijo na vseh trgih, kjer so prisotni, postati prvi ali drugi največji trgovec. Ključno vlogo pri teh prizadevanjih imajo tudi tehnološke rešitve, ki morajo v vsakem trenutku, stroškovno učinkovito in brez nepotrebnih nakupov lastne strojne opreme podpreti stalno rast poslovanja, vključno z nadaljnjim razvojem prodajne mreže in zagotavljanjem novih delovnih mest.

Biljana Weber, generalna direktorica slovenskega Microsofta: "Odločitev, da eno največjih slovenskih podjetij preide na Office 365, je nov dokaz, da je z Microsoftom računalništvo v oblaku postalo resničnost, ki v še tako zahtevnih poslovnih okoljih prinaša zelo otipljive in merljive poslovne prednosti. Skupaj smo odprli novo poglavje v razvoju naprednih informacijskih rešitev v Sloveniji."

Zbirka storitev Office 365 bo Mercatorju omogočila znižanje stroškov pri nakupih, uvedbi in upravljanju lastne strežniške infrastrukture ter skozi plačevanje po dejanski porabi poskrbela za večjo preglednost stroškov za informacijske tehnologije. Okrepili bodo tudi učinkovitost obvladovanja stroškov, saj prinaša Office 365 nov model mesečnega plačevanja samo za tiste storitve, ki jih dejansko potrebujejo in uporabljajo. S tem zagotavlja visoko predvidljivost izdatkov za informacijske tehnologije in možnost sprotnega stroškovnega prilagajanja še tako hitrim spremembam v potrebah in željah zaposlenih. Microsoft z dogovorom o ravni storitve (SLA) zagotavlja 99,9-odstotno časovno razpoložljivost storitev in njihovo nenehno posodabljanje.

Projekt prehoda na Office 365 izvajajo strokovnjaki enote Microsoft Consulting Services v sodelovanju s partnerskim podjetjem S&T Slovenija, enim od vodilnih ponudnikov celovitih rešitev informacijskih tehnologij na slovenskem trgu.