V letu dni je z ekipo in partnerji, med katerimi so večja slovenska podjetja, zastavil projekt S project, v okviru katerega bodo ravno danes začeli S akademyjo. Slokarja smo povprašali, kako bo potekal projekt socialnega podjetništva.

Začenjate socialno podjetništvo brez socialnega podjetja, ker se jih v Sloveniji še ne da ustanoviti. Kako bi ocenili to (pre)počasno vzpostavljanje podpornega okolja in kako na to gledajo vaši partnerji v tujini?

Ko sem se aprila lani udeležil konference, se je že veliko govorilo o zakonu o socialnem podjetništvu. Danes, leto pozneje, še vedno vsi samo govorijo. Resnično ne razumem, kje se zapleta, in dobro bi bilo, da bi se malo "zmigali". Je pa tudi res, da tudi ko bo možno ustanoviti socialno podjetje, ne vem, koliko "socialnih podjetnikov" se bo za to odločilo. Zakon podjetjem, ki se bodo v nadaljevanju odločila postati socialna, ne prinaša ugodnosti, le birokracija se bo še dodatno povečala.

Kako ste zasnovali poslovni model projekta, da ga boste lahko izvedli brez podpore države?

Če želi socialno podjetje preživeti, mora ustvarjati še več dodatne vrednosti kot navadna podjetja. Prav zaradi tega morata biti inovativnost in kreativnost še na bistveno višji ravni. Naš poslovni model temelji na različnih produktih, ki smo jih razdelili v dva dela. V prvem delu so produkti, ki jih bomo in smo jih že razvijali z velikimi slovenskimi podjetji in blagovnimi znamkami. Drugi del pa so produkti, ki jih bomo na trg dali sami. Vsi produkti pa bodo na trgu pod lastnimi in novimi S blagovnimi znamkami. Dobiček od prodaje produktov bo namenjen akademiji, kjer bomo izobraževali mlade iz socialno ogroženih družin oziroma okolij.

Med številnimi interesenti ste izbrali sedem prvih udeležencev akademije. Kakšne ljudi ste izbirali in kaj želite narediti iz njih v šestih mesecih, kolikor traja izobraževanje?

Izbirali smo mlade, ki želijo v življenju narediti korak naprej in so se za to pripravljeni učiti, delati in uživati v tem, kar delajo. Iskali smo mlade, ki ne vedo natančno, katere zmožnosti se skrivajo v njih. Naša naloga je, da jih odkrijemo in jih naučimo s tem živeti in ustvarjati.

Mladim želimo pokazati pot do njihovega uspeha v življenju. Jim pokazati, da morajo biti najprej zadovoljni sami s sabo in potem z zabavo, užitkom in energijo delati stvari, ki jih dopolnjujejo in razvijajo. Denar pa bo na koncu le posledica vsega skupaj. Velik poudarek bo tudi na etiki in odnosu do drugih ljudi.

Katere veščine in posameznikove lastnosti so po vašem najbolj pomembne za dobro delo oziroma ustvarjanje dodane vrednosti?

Predvsem menim, da je pomembno, da posameznikom dovolimo, da prevzamejo odgovornost za to, kar delajo. Da jim dovolimo, da se izražajo in ustvarjajo. Brez zabave pa seveda tudi tukaj ne gre. Glede na to, da na delovnem mestu preživimo vedno več časa, moramo tam uživati in se zabavati. Posledica zabave in užitka na delovnem mestu pa je višja dodana vrednost.