Kako Podjetni petki mlade spodbujajo k podjetnosti, razmišljanju o lastnem podjetju in dejavnosti? In kako jih vi pri tem usmerjate, bolj v podjetne vode ali v pisanje prošenj?

Podjetni petki spodbujajo k podjetnosti v smislu, da se mladi zavedo, da so sami krojači svoje usode. Prav s tem namenom smo projekt tudi začeli - da bi mladim pokazali, da si lahko sami spletejo zveze in poznanstva, če jih še nimajo, da je nujno, da so aktivni že med študijem, da je formalna izobrazba nujna, a ne več zadostna podlaga za uspešnost pri pridobivanju zaposlitve. Mladih tako ne usmerjamo v smislu usmerjanja v podjetništvo ali pisanje prošenj - bolj jih navajamo na to, da začnejo že med študijem pridobivati prenosljive kompetence, da so aktivni, da beležijo svoje delovne izkušnje, čeprav so neformalne.

Med mladimi je še vedno zaznati precejšnjo pasivnost, tako v času študija kot po njegovem koncu. Veliko jih še vedno raje čaka doma na zaposlitev, kot da bi razmišljali o samozaposlitvi ali drugi obliki karierne poti. Kakšne trende lahko pričakujemo?

Na srečanjih pri delodajalcih pogosto slišimo, da jih ne zanima, kakšne diplome ali izobrazbo imajo, ampak predvsem to, kaj znajo. Delodajalca zanima, kaj bo bodoči zaposleni znal narediti, koliko časa mu bo vzelo, da ga usposobi, in ali ima novozaposleni podobne vrednote kot drugi zaposleni v podjetju, ali se bo ujel z obstoječim timom in podobno.

Diploma ni cilj, ampak kvečjemu pot do cilja. Proces pridobivanja teoretičnega znanja je zelo smiselno povezati s procesom pridobivanja praktičnega znanja in izkušenj. Pri tem je pomembno, da pridobivamo relevantne delovne izkušnje - te bodo nam in delodajalcu največ pomenile. O trendih je težko govoriti. Osebno upam, da se bo spremenil predvsem trend, ki smo ga zaznali v naših anketah, in sicer da si večina mladih želi zaposliti v javni upravi.

Kako se boste potem tudi vi prilagajali tem trendom? Boste organizirali še več takšnih dogodkov, pripravljate kaj novega?

Želimo narediti čim več takih dogodkov, vendar se zavedamo, da je to gverila. Povezovanje mladih z delodajalci bi moralo biti urejeno sistemsko, očitno sistem praks ne deluje. Naš načrt je na to opozoriti politične odločevalce. Sicer pa smo izjemno veseli, da smo s Podjetnimi petki na tem področju zaorali ledino. Letos je podobne dogodke začelo delati tudi nekaj drugih organizacij, kar je krasno - več takih dogodkov pomeni več priložnosti za mlade in več ozaveščanja v javnosti, kaže pa tudi, da je most med delodajalci in mladimi resnično nujno graditi, na kar smo opozarjali od vsega začetka.

Kako so delodajalci zainteresirani za tovrstne akcije?

Odziv delodajalcev je krasen, prišli smo celo do tega, da nas kličejo že sami, česar smo izjemno veseli. Kadroviki so jim na voljo po dogodkih, prav tako pa jim nemalokrat dajo kar svoje kontakte, jih povabijo k mreženju na LinkedIn... Zelo so odprti, zelo radi pomagajo in delijo informacije z mladimi.