Koliko let na delovnem mestu tajnice oziroma poslovne sekretarke je za vami in kako se je v tem času spreminjal ta poklic ter s tem tudi vaše zadolžitve?

Delo poslovne sekretarke opravljam sicer sedmo leto, a kljub temu opažam, da se poklic spreminja. Stereotip klasične tajnice, ki samo prepisuje dopise, pregleduje pošto in kuha kavo, vse bolj bledi, verjetno tudi zaradi hitrega razvoja informacijske tehnologije, ki omogoča, da vse več rutinskega dela opravimo hitreje in zato se lahko bolj posvetimo ostalim organizacijskim, nabavnim, logističnim in podobnim procesom. Znanje in veščine, ki jih pri svojem delu potrebujem, sem dobila z izkušnjami na delovnem mestu in vseh izobraževanjih.

Se kriza odraža tudi pri vašem delu?

Dobro je biti tudi hitro učljiv, razgledan, sposoben empatije, komunikativen, vljuden, spoštljiv, odgovoren, kreativen, umirjen in kdaj znati poiskati rešitev v nepredvidenih okoliščinah, ki zahtevajo hitro odločanje in prilagajanje. Imeti moraš vse tiste pozitivne lastnosti, ki ti omogočajo nenehno prilagajanje danim razmeram. Zaradi krize morda niti ni toliko napetosti med sodelavci in vodstvom kot med strankami in vodstvom, saj je med odjemalci naših storitev vedno več takšnih, ki težko poravnajo svoje obveznosti.

Kaj vi pričakujete od dobrega delodajalca in nasprotno, kaj on pričakuje od vas in kako najti ravnovesje, ki ustreza obema?

Nujno je vzpostaviti odnos, ki temelji na zaupnosti. Poslovni sekretar se mora prilagoditi načinu dela in vedenju nadrejenega. Spoznati in analizirati mora, katere potrebe so pri sodelovanju z njim v ospredju, ter se dogovoriti za načine, ki omogočajo dobro sodelovanje. To, da bi drug drugemu brali misli, se zagotovo ne zgodi čez noč. Poslovni sekretar mora imeti priložnost pokazati svoje znanje, strokovnost, učinkovitost, samostojnost, prijaznost, urejenost in seveda imeti na voljo dovolj časa, da spozna način razmišljanja vodstva. V bistvu gre za razumevanje načina razmišljanja, komuniciranja in dela vodstva podjetja.