Ali sta bila nadškofa Kramberger in Uran na kakršenkoli način (ustno, pisno) seznanjena z zahtevo, navodilom, željo ali prošnjo Svetega sedeža, da se umakneta iz javnih dejavnosti Cerkve na Slovenskem ? Če sta bila - kdaj sta bila s tem seznanjena?

Sta vam navodilo (oz. pismo) iz Vatikana, ki sta ga prejela neposredno ali preko nuncija, omenila? Ste ju o tem (vsaj po pisanju medijev o tem) kadarkoli povprašali? Če ju niste, zakaj ne? Vas ni zanimalo, to ni v navadi? Ju še boste?

Ali je o zahtevi ali želji Svetega sedeža, da se upokojena nadškofa umakneta v zasebnost, kadarkoli z vami govoril nuncij ali kdo iz nunciature?

Ste v ponedeljek, 7. maja, ali kasneje ko so že vsi mediji povzeli novico o domnevnem vatikanskem navodilu glede umika upokojenih nadškofov v zasebnost in razlogih za to o zapisanem govorili z nuncijem?

Novinar Dela, ki je prvi poročal o domnevnem navodilu Svetega sedeža, je na novinarski konferenci javno povedal, da je duhovnikom na nekem srečanju o tem navodilu in razlogih za umik nadškofov nedavno pripovedoval ljubljanski pomožni škof Anton Jamnik, ki pogovora z duhovniki ne zanika, a o vsebini ne želi javno govoriti. Ali je škof Jamnik zavajal duhovnike?

Kaj pomeni "umakniti se v zasebnost"? Ali upokojeni (nad)škof, ki se umakne v zasebnost, ne sme več javno maševati in opravljati drugih pastoralnih dejavnosti (birm, obhajil, krstov…)? Zakaj ne, če to zmore in bi to rad počel? Do kdaj natanko sta upokojena škofa opravljala pastoralne dejavnosti?

Ali nadškofa ne bosta več javno maševala in opravljala druge pastoralne dejavnosti? Ali se bosta preselila v samostan ali kakšno drugo podobno ustanovo?

Kako to, da je lahko upokojeni pomožni škof Smej sodeloval pri delu SŠK vse do 90. leta starosti, nadškof Uran pa se mora umakniti v zasebnost že pri 67 letih?

Nadškof Uran je v svoji izjavi za javnost 8. maja 2012 zapisal, da so kasneje (kasneje po upokojitvi?) prišle strožje zahteve, povezane z vprašanjem očetovstva. Kdo je podal te zahteve, kdaj in na kaj so se nanašale?

Nadškof Uran je zapisal dve trditvi da so "kasneje prišle strožje zahteve, povezane z očetovstvom, kakor navaja članek v ljubljanskem Dnevniku(...)" in da so "domneve o mojem očetovstvu neutemeljene". V Dnevniku nismo zapisali, da so prišle "strožje zahteve", zato bi bilo mogoče nadškofovo izjavo razumeti tudi drugače: da msgr. Uran izjavlja, da so prišle strožje zahteve, ali da izjavlja, da so prišle strožje zahteve, povezane z očetovstvom. To je nenavadno, ker domneve o očetovstvu zavrača kot neutemeljene. Kako naj razumemo to zapleteno izjavo msgr. Urana?

Ali nadškof Uran iz časa svoje duhovniške službe po vaši vednosti ima otroke? Jih ima morda iz časa pred duhovniškim posvečenjem, ko ga celibat še ni obvezoval? Kdaj ste o tem glede na dolgoletne govorice o tem z njim govorili?

Nadškof Kramberger je v svoji izjavi za javnost 8. maja 2012 zapisal: "Z upokojitvijo (njegova odpoved službi je bila sprejeta 3. februarja 2011, op.p.) sem se odpovedal vodstvu Slovenske liturgične komisije in z imenovanjem novega predsednika mi je ugasnilo tudi članstvo v SŠK. S tem pa se tudi umikam v zasebno življenje." Kdaj je bil imenovan novi predsednik liturgične komisije? Kdaj se je nadškof Kramberger umaknil v zasebnost? Kako to, da je sklep o tem, da nadškofa ne bosta več sodelovala pri delu SŠK in vodila nekaterih komisij, ta organ po vaših besedah sprejel 26. aprila letos, škof Kramberger pa pravi, da mu je članstvo ugasnilo z imenovanjem novega predsednika SŠK, se pravi 11. januarja 2010, ko ste bili na to mesto izvoljeni vi?

Zakaj ne bi bilo primerno, če bi se nadškofa po sklepu SŠK 26. aprila 2012 vseeno udeležila srečanja s predsednikom države, še posebej, ker sta bila že uvrščena na seznam udeležencev, s čimer je bil seznanjen tudi predsednikov urad? Kdaj je bila sprejeta odločitev o tem, da bo nadškofoma ugasnilo članstvo v SŠK? Ste jo sprejeli vi?

Zakaj se nista upokojena nadškofa osebno udeležila novinarske konference, na kateri bi lahko razjasnila vse nejasnosti?

Tako nadškof Uran kot nadškof Kramberger sta bila razrešena službe po drugem odstavku 401. člena Zakonika cerkvenega prava. To pomeni, da nista bila upokojena redno, ob dopolnjenem 75. letu starosti, temveč zaradi zdravstvenih ali "kakega drugega tehtnega razloga". Zakaj sta bila uradno upokojena nadškofa?