Akcijo je Verzel ponovil ob 10. obletnici umetniškega projekta Sveti križ, ki je že tedaj vnel razpravo o mejah umetnosti, letos je z njim sodeloval pesnik in filozof Andrej Medved. Kot danes poročata časnika Delo in Primorske novice, je križ tudi tokrat ovil z aluminijasto folijo in zaščitil s stekleno folijo, prevleko pa polil z bencinom in zanetil.

"Moje dejanje je etično"

"S tem sem ustvaril privid, to praktično ni bil zažig križa, saj gori samo obloga, križ pa ostane nepoškodovan. Moje dejanje je etično, saj tudi v drugih projektih izhajam iz religije, tematiziram sakralno, konkretno krščanstvo," je pojasnil Verzel.

"Konec krščanstva je zame lahko tudi zadnja sodba ali apokalipsa, torej spopad med dobrim in zlim. Ta biblični načrt je zame problematičen in bolje bi bilo, da med ljudmi nikoli ne bi prišlo do take kataklizme. Zame je življenje sveto in najvišja vrednota, torej univerzalna etičnost, ki jo je širil in zagovarjal tudi Jezus Kristus. Zato moje delo zdrži vsakršno delitev in v temelju zmaguje nad breznom vsiljenih psihoz," je še izjavil.

Na kraj "zažiga" prihiteli gasilci in policisti

Na kraj dogodka, ki ga Verzel ni prijavil, so prišli gasilci, ki niso imeli česa gasiti, in policisti, ki so se odločali, ali ga bodo prijavili za prekršek ali za kaznivo dejanje. Po besedah vodje Krajinskega parka Strunjan Marka Starmana je, kot poročata časnika, takšno dejanje v parku z uredbo prepovedano.

V Krajinskem parku Strunjan so zapisali, da jih skrbi dejstvo, da je bil grob poseg v naravni rezervat Strunjan načrtovan in da so zanj vedele kulturne institucije, ustanovljene v javnem interesu, ki poznajo predpise o varstvu narave. Menijo, da je varstvo temeljne javne dobrine kot je narava onemogočeno, če celo javne inštitucije zavestno in načrtno kršijo predpise.

Sankcije bodo dovolj ostre, da bodo dosegle preventiven učinek

Tovrstni posegi v naravnem rezervatu so prepovedani z aktom o ustanovitvi parka ne glede na namen prireditve ali posega. Ker je to že drugi tovrstni incident v parku pričakujejo, da bodo organi pregona postopek proti kršiteljem izpeljali dosledno in da bodo izrečene sankcije dovolj ostre, da bodo dosegle preventiven učinek.

Po njihovem mnenju so "zažigalci" s svojim ravnanjem tvegali veliko več od sodnega pregona. Varstveni režim v krajinskem so sprejeli s ciljem zavarovati naravne vrednote, ohraniti naravne procese ter raznolikost habitatnih tipov in habitatov rastlinskih ter živalskih vrst in združb. Prav zato uredba o Krajinskem parku Strunjan izrecno prepoveduje tudi zažiganje in kurjenje. Ogenj je namreč primarni dejavnik vznemirjanja, ki hitro uide nadzoru in povzroči nepopravljivo škodo, so še zapisali.

Predstavniki župnije in škofije so se komentarjev vzdržali.