Na dinamični in interaktivni delavnici bodo udeleženci s pomočjo kompetenčnega modela socialnega podjetnika spoznali, kaj je tisto, kar kot posameznik prinaša v socialno podjetje, in kako lahko to izkoristi. Naučili se bodo prepoznavati, kaj je tisto, kar prinašajo v tim sodelavci, in kaj so ključna znanja, ki jih ekipa še potrebuje. 

Po delavnici bodo udeleženci torej znali oceniti in prepoznati svoje ključne kompetence, ki jih prinašajo v socialno podjetje, kritično oceniti in prepoznavati kompetence drugih ter iskati sinergije in prave ljudi za delo v timu, poznali osnove svojega delovanja v timu, znali poiskati vire za izboljšanje svojih kompetenc. Delavnica je namenjena tistim, ki razmišljajo o podjetništvu in podjetniškem timu, ter tistim, ki v njem že delujejo, pa čutijo, da lahko svoj tim izboljšajo. Prednost pri uvrstitvi med udeležence bodo imeli mlajši od 25 let in iskalci prve zaposlitve.

Delavnico bo vodila Tadeja Mesojedec, vodja socialnopodjetniškega inkubatorja Socialni inovatorji prihodnosti z mednarodnimi izkušnjami razvoja usposabljanj za socialno podjetništvo. Projekt Socialni inovatorji prihodnosti delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.