Jurij Hudolin (1973), ki je od leta 2005 spisal in objavil tri romane, Objestnost, Pastorek in Vrvohodec, se bralcem tokrat prvič predstavlja kot avtor kratkih zgodb. Vse se odvijajo v mestnem okolišu Ljubljane, kot pove naslov, na Kolodvorski ulici, ki kot "kontrolne točke" ponuja železniško postajo, tamkajšnji kiosk, lokal Sole in disko Kevder. Zgodbe, katerih geografija je strnjena, pa se odvijajo v obdobju zadnjih desetletij. Prigode junakov, med katerimi so pesniki, slikarji, profesorji, politiki, emigranti, zmikavti, džankiji, pijanci, televizijski kablarji in lučkarji, igralke in TV-voditeljice, se medsebojno sekajo; na eni sami kratki ulici se je pač težko izogniti srečanju z bežnim znancem, ki lahko vsak trenutek postane pivski kolega. pim