Spoštovani bralci! V prejšnji številki Križišča smo namesto rešitev križank iz Križišča številka 482 objavili rešitve za številko 483. Za napako se vam opravičujemo in tokrat objavljamo rešitve križank iz Križišča številka 482.

Nagradna križanka

Rešitev (vodoravno): strategija, kronometer, lazar, kala, omen, Dolef, pot, sen, NA, narek, Got, PT, elativ, laks, genij, dan upora, Ne, pršavica, sad, ananas, govorač, eremit, radioteleskop, bron, srez, ara, roža, katehet, aplika, gameta, Dvori, Alan, lapor, ovira, Ferk, okno, Asam, NO, nota, drža, okostnjak, pok, KS, riva, geruš, aids, drma, alk, reka, tapir, Tbilisi, oslar, ton, arijka, avizo, avion, damast, boa, Aka, AP, cela, vrša, Košak, kronica, Scorsese, portretist, vis, farsa, satje, red, aleja, Oto, atlant, ura, krš, vrač, trnek, opora, ama, IM, ED, vas, Evora, onuča, Pier, pet, landrover, alkoholičarka, Dave, čok, zlato, aar, Aron.

Geslo: Dan upora proti okupatorju.

Časovni stroj

Rešitev (vodoravno): svetlomer, ajkido, rebrenica, Viljem, ale, sor, Zvone, SL, Minsk, otrok, Pope, korar, rezar, Got, Povh, obad, dakota, Ide, Izak, kocen, Bruce Willis, mrčes, raš, nona, Tekačevo, sokolec, jet, Ankaran, kal, upadek, semit, silos, Tom, kivi, atej, siga, Ares, poet, erata, RR, nelegalnost, Vevčan, akant, tarča, klamfa.

Geslo: Bruce Willis.

Za popotnike

Rešitev (vodoravno): apnitev, hrust, grabilo, Roger, repar, tkanina, Edo, splin, bog, saja, rafal, ži, bohinjsko, oček, jar, štok, zagata, okno, akter, ščir, kalop, pouk, kurz, Noe, dar, Prlek, Andora, Delon, ratine, Jim, stela, Boris, maneža, safe, ion, spoloverec, nebit, FT, Cajnarje, amoniak, Odisej, area, čas, kadunja, Deskle.

Geslo: Bohinjsko jezero.

Simetrična

Rešitev (vodoravno): špila, kop, sporek, vdeb, okit, kujalnik, prakrt, tarantas, slad, Čeh, piš, kog, Vitan, činele, Izo, enorog, poleks, VL, bar, jagenjc, Mokoš, iris, duri, bobika, jok, loj, Odra, nosan, tlaka, kala, Mai, Asa, stotak, upad, trma, kečap, sprimek, kin, IS, stereo, nedelo, Rac, Emonka, nabod, Ala, hem, Arh, huba, opešanec, samiza, artritis, boja, Gojc, rezača, kea, knuta.

Šport

Rešitev (vodoravno): prstek, Dobova, rakita, ugovor, obupanka, dile, šato, osla, jin, era, sni, vlača, NB, luč, rtič, Tjaša Seme, pean, Leros, komat, lim, struja, Apač, rigoleto, dota, Preloka, aroma, Enej, jezdec, losos, mor, Kalan, Vasco, zoo, AS, vikar, zar, Otta, Tanger, voh, pinela, šarka, sor, omej, Ivo Ban, geto, viatik, opalta, leča, ikonostas, Uganda, jig, ocet, kontraalt, Majcen, Eka.

Gesli: Tjaša Šeme; Mojca Rode.

Za mlade

Rešitev (vodoravno): uspeh, vodica, rod, Slovenske Konjice, tip, Mateja, nonet, avra, rola, radon, naklep, Nemka, enotnost, šiv, EK, sel, kaskader, učilo, postroj, TO, grmič, malenkost, rektor, Ra, KE, nos, akna, SI, viroza, šop, slon, organ, godba, JV, vandal, farma, uničenje, ata, apel, kivi, jarbol, svora, aker, ET, osa, ponos.

Gesli: slon; nosorog.