Nova otroška slikanica Lucije Stepančič in Damijana Stepančiča bo zanimiva tudi za odrasle, saj odgovarja na vprašanje, kako so si ljudje v različnih zgodovinskih dobah predstavljali svoj življenjski prostor. "Danes nisi več poseben frajer, če veš, da je Zemlja okrogla." Ni pa bilo vedno tako. Kako so torej Zemljo videli naši davni predniki, kako svetovni popotniki pred tisočletji, kakšne so bile prve predstave o kozmosu, na vsa ta vprašanja odgovarja knjiga v besedi in sliki, ki je izvirni slovenski primerek poučnega leposlovja. Sestavlja jo šestinštirideset kratkih poglavij, v katerih avtorja spregovorita tudi o pomembnih zgodovinskih osebnostih, slavnih krajih, izumih in odkritjih ter skleneta s predstavo sveta kot globalne vasi. pim