Največkrat predvajane slovenske pesmi v letu 2011

Spodnje besede so v liku razporejene v osmih smereh, vodoravno, navpično ter poševno v levo in desno, in sicer naprej in nazaj. Poiščite jih in prečrtajte. Nekatere besede segajo v prazne dele lika, zato dopišite manjkajoče črke, da boste, brano vodoravno, dobili šest slovenskih pesmi, ki smo jih največkrat slišali na radijskih postajah v letu 2011.

ALOST - AMETIST - ANKRAH - ARANHA - AVGUSTA - BATISTA - BELA KUN - BESEDNJAKAR - BUKET - CARAR - CEVČICA - ČARTIST - ČEBER - ČRNČAN - DOSEJANJE - DUMKA - EASTON - EDNINA - EKVADOR - EMPIRE - ERNEST - ESENCA - FRAJER - HENRIKA - INDRA - JANI PATE - JODOFORM - JOŠKI - KAZINO - KOLAJNA - KRIOSTAT - KVAČKA - LAJTNANT - LAZANJA - LEGVANI - LENDL - LIJAČEK - MAJORKA - MASSA - MIRTA - MITJA - MORAVSKA - MRLAD - NEUER - NIANSA - NOSNIK - NOVINA - OBALTNEŽ - OBRAMNICA - OBRISNICA - ODGON - ONSAGER - PANELKA - PERSEUS - PIMENT - PREDELA - PREJEM - PSIKANJE - SEBOREJA - SESTOJ - SIVA ŽOLNA - SRAMNA KOST - SUKNJICA - TAPISON - TEŽKOČA - VALLI - VEDRNIK - VOZATAJ - ZAKOLEB - ŽABARKA.

Rešitev: Poljubljena; To je moj dan; Hvala za vijolice; Ladadidej; Tiste lepe dni; Vanilija.