Simetrična križanka Križišče 484

Vodoravno: 1. ameriški filmski igralec (Tom, "Forrest Gump"), 6. vodilo, načelo, 10. indijski pesnik (Rabindranath), 11. videz, zunanja podoba, image, 13. večji kos papirja pravokotne oblike, 14. živo tkivo, preneseno iz organizma v umetni medij, 18. navidezno usločena ploskev nad obzorjem, 19. avstralski medvedek vrečar, 20. prebivalec Iberskega polotoka, 22. vrba iva, 23. pridelovalec volne, 24. pritok Save v Medvodah, 25. del strelnega orožja za zapiranje, polnjenje strelne cevi, 27. hlev za svinje, 31. začetnici pesnika Vipotnika, 32. slovenski violinist in pedagog (Igor), 34. azijski tip človeka, 35. za polton znižani ton d, 36. zmehčanje, 40. značilen spremni pojav, 42. prebivalke Irske, 43. revolt, upor, 45. naprava za mletje žita, 46. strojni del, ki se giblje v valju, 47. član liberalne stranke v Veliki Britaniji, 48. nekdanje slovesno papeževo pokrivalo, 49. zadetek pri košarki, 51. sesljavec, 53. pogan, brezverec, 55. otroci, deca, 57. jelka, jela, 58. večja, ostra skala, 60. spremljevalec grškega boga Erosa, 61. moški spolni ud, 63. ime dirigenta Hubada, 64. lončnica z raznobarvnimi cveti v kobulastih socvetjih, 66. lahka kovina srebrno bele barve (Al), 68. velika sladkovodna roparska riba z dolgimi brki, 69. žito, znano že iz mlajše kamene dobe, 71. oblika molekularnega kisika s tremi atomi v molekuli, 72. začetnici nekdanjega ameriškega teniškega igralca Samprasa, 73. vrh v Julijskih Alpah, 75. žlezna bula, 79. ime nemškega državnika Bismarcka, 81. podolgovat, tanek delec prediva, 83. krajša oblika imena Oliver, 84. ime ameriške pevke Baez, 85. velika, zelo strupena azijska kača, 86. neprijeten, zoprn človek, 87. naselje na prehodu s Srednje Pivke na Spodnjo Pivko, 91. srednje velika pisana zver, ki živi v Severni in Južni Ameriki, 92. oseba iz Shakespearjeve drame, Othello, 93. orodje za premetavanje sipkega materiala, 95. del molekule, 96. ime pevke Horvat.

Navpično: 1. hrup, nemir, 2. nižji vojaški ali civilni oblastnik v fevdalni Turčiji, 3. kemijski znak za nobelij, 4. potomec evropskih priseljencev v Latinski Ameriki, 5. obratna vrednost kotne funkcije kosinus, 6. gorski drobir, 7. stara mama, 8. altana, izzidek, 9. odtis, 10. kulturna rastlina z velikimi listi, ki vsebujejo nikotin, 12. okrasek iz čipk, jabot, 13. lisa, maroga, 15. velik ugled, veljava, 16. nekdanji težek voz s širokimi platišči, 17. ansambel, sestavljen iz treh pevcev, 18. vrsta, linija, 19. rožena kožna tvorba na koncu prstov nekaterih sesalcev, 21. spopad, pretep, 23. del smučarske opreme, 26. kraj v vzhodnem delu Ložniškega gričevja, 28. sukanec, 29. majhen jarem, 30. z vrvicami okrašen huzarski vojaški suknjič, 33. zver z gostim kožuhom in močnimi kratkimi nogami, 35. prebivalec glavnega mesta Avstrije, 36. premik telesa sem in tja, 37. čas, ko prehaja dan v noč, 38. zunanja plast celic gastrule, zunanja zarodna plast, 39. vpisanje, 41. zbirka, bera, 44. črna snov, ki nastane z žganjem lesa, 48. snov, ki se dodaja drugi snovi, da se ta lažje stali, 50. desertno češnjevo vino, cherry, 51. rimski bog poljedelstva, 52. nemško mesto, znano po steklarski industriji, 54. ime ameriške igralke Moore, 56. krompir (narečno), 59. skupina čebel, ki z matico zapustijo panj, 61. rjavkasta polarna raca, ki gnezdi v tundri, zimska raca, 62. slovenska oblika imena Suzy, 63. sinko, sinek, 64. zaporedje tonov, akordov, 65. gozd, 67. moška spolna žleza, 68. kontakt, stik, 70. poliakrilnitrilno vlakno, 73. kovanec, denar, 74. razpredelnica, 76. pravilo, predpis, 77. ime igralke Kacjan, 78. ime pevke Žnidarič, 80. desni pritok Pada v severni Italiji, 82. dvoživka, 86. kokoš, putka, 88. del teniške igre, 89. površina, po kateri hodimo, tla, 90. Cigan, 91. hokejska ploščica, 94. Ludolfovo število.