Wayne Visser bo imel predavanje tudi dan pozneje na GZS, naslovil pa ga je Doseganje dodane vrednosti skozi napredne oblike vodenja s sistematičnim vključevanjem družbene odgovornosti in trajnostnega razvoja v DNK podjetij. Na njem bo na konkretnih primerih in obdobjih razvoja družbene odgovornosti podjetij izpostavil ključne izzive sodobnih praks, prikazal značilnosti sistematičnega in inovativnega pristopa k družbeni odgovornosti podjetij, ki je temelj za uspešno in konkurenčno poslovanje v prihodnosti ter skupaj z udeleženci ocenil, v kateri fazi razvoja je DOP v slovenskih podjetjih, z uporabo posebnih orodij pa ponazoril sistematično integracijo elementov družbene odgovornosti v celotno poslovanje družb.

Ob Visserju bo v uvodu četrtkove konference spregovorila tudi Eva Tabernig iz evropskega združenja za korporativno družbeno odgovornost in sicer o tem, kakšna je perspektiva Evropske unije na področju družbene odgovornosti podjetij. Dopoldanski del konference bo zaključila razprava, v kateri bodo sodelovali Alenka Avberšek z GZS, Alen Najdenovski in ZniCredit Banke Slovenija, Urša Golob s FDV, Roberto Biloslavo z Fakultete za management Univerze na Primorskem, Mateja Valenci iz Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter predstavnik z ministrstva za delo, družino in socialne zadeve.

Popoldanski del bo namenjen razpravi na temo Varna prožnost, nove oblike zaposlovanja in družbena odgovornost, predstavili pa bodo tudi primere dobrih praks, saj jih bodo predstavili IBM Slovenija, ki uvaja del na domu, spletna trgovina Brez dobička in Mercator invalidsko podjetje. Konferenco bodo zaključili z letnim srečanjem članov Mreže za družbeno odgovornost Slovenije.