Lani se je v projekt pridobivanja certifikata Družini prijazno podjetje vključilo štirideset podjetij, kar je bilo največ do tedaj. Tako se bo v pon4edeljek njihovo število povzpelo krepko čez 120.. Pridobitev osnovnega certifikata, ki ga od leta 2007 podeljuje Inštitut Ekvilib skupaj z Ministrstvom za delo, družino in socialne zadeve, vse do leta 2015 sofinancira Evropski socialni sklad. 

»Usklajevanje poklicnega, družinskega in zasebnega življenja je za sodobne družine velik izziv. Meje med zasebnim in poklicnim življenjem so pogosto zabrisane, med obema pa prihaja do nenehne izmenjave – omejitve na enem področju pomenijo tudi omejitve na drugem področju. Pomembno je, da se tega zavedajo tudi delodajalci, in zelo me veseli, da so v letošnjem letu prav zaposlovalci izkazali velik čut do zaposlenih,« je nedavno poudarila dr. Nevenka Černigoj Sadar, predsednica revizorskega sveta projekta certifikat Družini prijazno podjetje. V postopek pridobivanja certifikata se lahko vključi vsako podjetje, javna ustanova ter nevladna organizacija ali združenje z najmanj desetimi zaposlenimi.

Pogoj za pridobitev osnovnega certifikata je pozitivno ocenjen izvedbeni načrt implementacije izbranih ukrepov za lažje usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja zaposlenih, oceno pa opravi revizorski svet. Po treh letih izvajanja izvedbenega načrta se oceni, ali so bili zastavljeni ukrepi vpeljani in cilji doseženi skladno z izvedbenim načrtom. Če jih revizija potrdi, prejme podjetje polni certifikat Družini prijazno podjetje.