Posledic množice stečajev gradbenih podjetij ne čutijo samo v gospodarstvu (zaposleni, dobavitelji, partnerji, država…), temveč tudi tisti lastniki nepremičnin, ki bi morali imeti te nepremičnine vpisane v zemljiško knjigo in si - nemara tega niti ne vedo - niso uredili lastništva v nepremičninskih evidencah.

Če dejanski lastniki nepremičnin niso uredili lastništva v nepremičninskih evidencah pred stečajem in tudi v stečajnem postopku niso vložili izločitvenih pravic iz stečajne mase propadlega gradbenega podjetja, obstaja nevarnost, da bo njihova nepremičnina prodana na javni dražbi. Vendar pozor! To ne velja le za posamezne nepremičnine, kot so stanovanja, pisarne ali garaže, temveč tudi za pripadajoča zemljišča k večstanovanjskim stavbam: dovozne poti, parkirišča, prostore za smetnjake, igrišča in drugo, kar mora k stavbi nujno pripadati za njeno rabo.

V Sloveniji zelo veliko število pripadajočih zemljišč k večstanovanjskim stavbam ni urejeno v nepremičninskih evidencah. Bili smo že priče nekaterim aferam v Ljubljani (zemljišča ob Vojkovi cesti, kjer je mestna občina Ljubljana prodala zemljišča; Giposs je namestil zapornice Ob žici). Zato velja opozoriti, kaj se lahko zgodi z odprodajo na dražbi, saj je sodne sklepe in odločbe veliko težje razveljaviti kot klasičen pravni posel. Etažni lastniki bi morali ukrepati nemudoma, svari Boštjan Trobiš, direktor podjetja Geonep: "Na naši spletni strani www.nepremicnina.eu zbiramo podatke o javnih dražbah nepremičnin, kjer smo opazili tudi nekaj napak v objavah. Na nekatere od njih smo opozorili, zaradi česar so v Kopru preklicali javno dražbo stanovanja za izklicno ceno samo 8330 evrov. Zdaj opozarjamo na prodajo pripadajočih zemljišč k stanovanjskim stavbam, ki so v zemljiški knjigi vpisane na propadla gradbena podjetja. Kako so se gradbena podjetja vpisala v zemljiško knjigo na teh zemljiščih in zakaj so še zmeraj vpisana kot lastniki, je opisano na strani http://www.nepremicnina.eu/novice/pripadajoce_zemljisce/57 ."

V stečajnem postopku gradbenega podjetja Nastro, na primer, so na podlagi pravnomočnega sklepa o prodaji objavili javno dražbo nepremičnin (parc. št. 783/1 in 783/7, obe k.o. Vič), kar v naravi predstavljajo pripadajoče zemljišče oziroma funkcionalno zemljišče k stavbam Jamova 48, Tržaška 51 in Tržaška cesta 51a, Ljubljana. Dražba bo čez nekaj dni, 21. maja. Kako bodo ukrepali etažni lastniki? pm