Matija Bevk: Natečaj je bil zelo težak

Eden od avtorjev prvouvrščenega projekta Matija Bevk je odkril, da je bila zanje priprava natečajnega predloga velik izziv, saj so se ves čas zavedali, "da gre za projekt nacionalnega pomena, ki je edinstven po svoji vsebini in položaju v mestu".

Priznal je, da je bil natečaj zelo težak, ker je imel precej omejitev. "Upoštevati smo morali kompleksno urbanistično situacijo na zemljišču in arheološke ostaline, ki jih je treba ohranjati," je pojasnil Bevk. Dodal je, da so se na koncu ti navidezni "hendikepi" izkazali za pozitivne, saj če ne bi bilo vseh teh omejitev, morda ne bi našli tako izvirne rešitve.

Član natečajne komisije Peter Gabrijelčič se strinja, da so imeli vsi arhitekti silno zapleteno nalogo, a da so se Bevk Perović arhitekti mojstrsko izkazali. Natečajna komisija se je po Gabrijelčičevih besedah soglasno odločila za zmagovalni projektu, ki je "ponudil dostojanstveno palačo nove knjižnice z domiselno organizirano notranjostjo".

Upoštevali tudi finančno racionalnost projektov

Član komisije je poudaril, da je komisija pri izboru upoštevala tudi finančno plat projekta. Po njihovem mnenju bo prvonagrajeni projekt zaradi oblike stavbe cenejši za gradnjo. Tudi Bevk je potrdil, da so v pripravi svojega natečajnega predloga upoštevali, da mora biti projekt čim bolj racionalno zasnovan, da bo pozneje lahko tudi zgrajen.

"NUK II je predlagan kot samostojna stavba, ki se z dvema novima vstopnima trgoma vključuje v prostor mesta," je povedal Bevk in pojasnil, da so s svojim projektom želeli predlagati rešitev, ki bo temeljila tako na programu knjižnice kot na arheologiji, in obenem zagotoviti tudi novi urbani prostor v mestu. Dodal je, da so usmerjenost stavbe določili tudi na podlagi arheoloških najdb na tem območju. "Dve glavni ulici nekdanje Emone smo nadgradili z dvema glavnima avlama v teh smereh. Srce objekta pa je centralna večetažna čitalnica," je odkril Bevk in razložil, da so se z njo navezali na Plečnikovo Narodno in univerzitetno knjižnico, saj tudi v njegovi knjižnici osrednji prostor predstavlja ravno glavna čitalnica. Gabrijelčič meni, da ima Bevk-Perovićeva vizija NUK II "brezčasno dimenzijo". "Ta palača noče biti moderna, ima pa dovolj simbolnih elementov, da postane mestna znamenitost."

Tretjina natečajnih predlogov iz tujine

Izmed 120 prijavljenih projektov jih je nekaj več kot 40 prišlo iz tujine, je povedal Gabrijelčič, vendar med prvimi tremi najbolje ocenjenimi natečajnimi predlogi ni tujcev. Gabrijelčič je povedal, da tuji arhitekti niso bili dovolj pozorni na natečajna določila, vezana na prostorske akte. "Izkazalo se je, da so slovenski arhitekti bolje poznali lokalne razmere in tudi širši kontekst te naloge," še meni član natečajne komisije.