Aprila se je na zavod na novo prijavilo 7193 brezposelnih oseb, kar je 8,3 odstotka več kot marca in 15,7 odstotka več kot aprila lani. Med njimi je bilo 661 iskalcev prve zaposlitve, 2031 trajno presežnih delavcev in stečajnikov ter 3494 brezposelnih zaradi izteka zaposlitev za določen čas, so sporočili iz zavoda.

V letošnjih prvih štirih mesecih se je na zavod na novo prijavilo 32.283 brezposelnih oseb, kar je 6,6 odstotka manj kot v enakem obdobju lani. Največ oseb se je prijavilo, ker so izgubile zaposlitev za določen čas (16.957), prijavilo pa se je še 3022 iskalcev prve zaposlitve ter 7739 trajno presežnih delavcev oz. stečajnikov.

Od 8968 brezposelnih oseb, ki jih je aprila zavod odjavil iz evidence, se jih je zaposlilo oz. samozaposlilo 5468, kar je 22,9 odstotka manj kot marca. Na letni ravni je bilo teh zaposlitev manj za 9,1 odstotka.

V letošnjih prvih štirih mesecih se je iz evidence skupaj odjavilo 35.953 oseb, od tega 22.804 zaradi zaposlitve. To je 2,9 odstotka manj kot v primerljivem obdobju lani.

Aprila se je brezposelnost na mesečni ravni zmanjšala v devetih območnih službah zavoda, povečala pa v treh. Bolj kot na ravni države je upadla na območju Ptuja, Murske Sobote, Sevnice, Velenja, Kranja, Nove Gorice, Maribora in Kopra. Povečanje števila brezposelnih oseb so zabeležili v Novem mestu, Celju in v Trbovljah.

Na letni ravni je bila brezposelnost aprila večja na območju Novega mesta, Trbovelj, Kopra in Sevnice. Na območju Ljubljane je brezposelnost ostala ostala na lanski ravni, v preostalih sedmih območnih službah pa je bila manjša. Največje medletno zmanjšanje brezposelnosti so zabeležili na območju Murske Sobote, Velenja, Ptuja, Maribora in Kranja.

Aprila se je glede na predhodni mesec nadaljevalo zmanjševanje deleža mladih do 24. leta starosti, deleža iskalcev prve zaposlitve, deleža brezposelnih v starosti od 25 do 39 let in deleža brezposelnih z najnižjo izobrazbo. Povečali so se deleži brezposelnih žensk, trajno presežnih delavcev oz. stečajnikov, brezposelnih, starih od 40 do 49 let in 50 let ali več, delež dolgotrajno brezposelnih pa je ostal enak kot v prejšnjem mesecu.

V primerjavi s strukturo v lanskem aprilu pa je bilo med brezposelnimi več žensk, več brezposelnih, starih od 25 do 39 in od 40 do 49 let, ter dolgotrajno brezposelnih oseb.

Povprečni čas brezposelnosti se je aprila podaljšal tako v primerjavi s predhodnim mesecem kot z enakim mesecem lanskega leta. Ob koncu četrtega meseca je bila brezposelna oseba v povprečju brezposelna eno leto, deset mesecev in štiri dni, konec aprila lani pa dva meseca in pol manj, torej eno leto, sedem mesecev in 21 dni.

Po običajno velikem povpraševanju po delavcih v marcu se je aprila ponudba prostih delovnih mest zmanjšala. Delodajalci so prijavili 13.965 prostih delovnih mest, kar je 13,6 odstotka manj kot marca in 11 odstotkov manj kot aprila lani.

V prvih štirih mesecih so delodajalci prijavili 58.827 prostih delovnih mest ali 3,9 odstotka manj kot v enakem lanskem obdobju.

Povpraševanje po delavcih je bilo glede na prve štiri mesece lani večje v gradbeništvu, v dejavnosti oskrbe z električno energijo, plinom in paro, v drugih raznovrstnih poslovnih dejavnostih ter v prometu in skladiščenju.

Največji upad prostih delovnih mest je bil v rudarstvu, v dejavnosti javne uprave in obrambe, v finančnih in zavarovalniških dejavnostih ter v trgovini.