Slovensko logistično združenje je sredi marca naziv Logist leta za preteklo leto podelilo Pošti Slovenije. Nagrado je v imenu omenjenega državnega podjetja s 6500 zaposlenimi na Fakulteti za logistiko v Celju prevzel direktor sektorja za globalno logistiko pri Pošti Slovenije Janez Pernek.

Slovensko logistično združenje je nagrado letos podelilo že sedmič. Doslej so jo navadno podeljevali v okviru vsakoletne osrednje prireditve združenja Logistika, namenjene strokovnjakom, ki se pri svojem delu srečujejo z logističnimi izzivi. Ker je ta letos preložena na maj, so priznanje tokrat podelili predčasno. Kot so letošnjo nagrado utemeljili v združenju logistov, si Pošta Slovenije prizadeva za kakovostno zadovoljevanje zahtev in pričakovanj svojih uporabnikov. Aktivno spremlja in sooblikuje logistične procese v Sloveniji in je tudi v obdobju recesije stabilna in razvojno usmerjena družba s smelimi načrti za prihodnji razvoj.

"Aleš Hauc je kot generalni direktor imel odločilno vlogo pri oblikovanju razvojne strategije podjetja, ki se je v zadnjih letih izjemnega razvoja prelevilo iz tradicionalnega logističnega podjetja v visoko razvito evropsko logistično poštno podjetje," je izbiro pojasnil predsednik Slovenskega logističnega združenja Tone Belantič. Novega generalnega direktorja naj bi Pošta Slovenija dobila še ta mesec.