Upniki družbe Viator & Vektor Logistika, ki je od 8. septembra lani v stečaju, so prijavili za 200,1 milijona evrov terjatev, je poročala Slovenska tiskovna agencija. Upravitelj Anton Jagodic jih je priznal za 176,4 milijona evrov. Terjatve je sicer prijavilo več kot 940 upnikov, je razvidno iz osnovnega seznama preizkušanih terjatev.

Iz seznama, objavljenega na spletni strani Agencije RS za javnopravne evidence in storitve, je razvidno, da ima Nova Ljubljanska banka (NLB) 3,5 milijona evrov zavarovanih terjatev z ločitveno pravico, 3,3 milijona evrov navadnih terjatev, nekaj več kot 900.000 evrov navadnih in pogojnih terjatev ter 42 milijonov evrov pogojnih terjatev.

Abanka Vipa ima 6,2 milijona evrov zavarovanih terjatev z ločitveno pravico, 16,3 milijona evrov navadnih terjatev, medtem ko je pogojnih terjatev za 1,2 milijona evrov.

Gorenjska banka ima 19 milijonov evrov navadnih terjatev in 9,8 milijona evrov zavarovanih terjatev z ločitveno pravico. Zavarovane terjatve z ločitveno pravico imata še družbi Shell Adria (5,1 milijona evrov) in Zavarovalnica Triglav (dober milijon evrov).

Kot je Jagodic pojasnil v prvem rednem poročilu, objavljenem konec januarja, je že začel prodajo premičnega premoženja, v nadaljevanju pa namerava prodajo premoženja še intenzivirati. Ob tem je dodal, da je večina premoženja obremenjenega z ločitvenimi pravicami.

Večino nepremičnega premoženja, ki ga sestavljajo zemljišča in stavbe, ima Viator & Vektor Logistika v Škofji Loki. Proizvajalna oprema predstavlja v opredmetenih osnovnih sredstvih 44-odstotni delež, sestavljajo pa jo tovorna vozila in priklopne enote.

Družba je imela v lasti hčerinska podjetja na Hrvaškem, v Srbiji, BiH, Makedoniji, Romuniji in na Češkem. Pri večini teh družb je stečajni upravitelj že začel ocenjevati vrednost njihovega premoženja, saj bo treba v nadaljevanju stečaja odprodati deleže Viator & Vektor Logistike v teh družbah.

V času stečajnega postopka je bil, kot je poudaril Jagodic, odtujen delež v družbi Viator Vektor Romunija. Zaradi tega poteka intenziven pregled dokumentacije, naročena pa je bila tudi revizija izpodbojnih dejanj.

Viator & Vektor Logistika je na dan stečaja zaposlovala 348 delavcev. Večina jih je prejela odpovedi. Stečajni upravitelj je na delu zadržal 16 zaposlenih, konec lanskega leta je bilo zaposlenih še enajst, število zaposlenih pa se bo do konca letošnjega leta postopoma znižalo na enega do dva delavca. Jagodic sicer predvideva, da se bo stečajni postopek končal do konca leta 2013.