Logistični center je postal vodilni ponudnik na trgu logističnih storitev in dosega 40-odstotni tržni delež. Lani je v primerjavi z letom poprej ponovno dosegel 13,4-odstotno rast realizacije, ob hkratnem nadzoru nad stroški in pridobitvi novih partnerjev pa je izboljšal tudi poslovni izid iz poslovanja. "Na trgu smo izkoristili naše konkurenčne prednosti, ki izhajajo iz dobre organizacije, odlične informacijske podpore, pomembni pa sta tudi dobra lokacija ob obvoznici in povezava z železnico. Ti podatki so nedvomno dovolj ilustrativni in najbolje opišejo naše delo. Leto 2011 smo kljub vsem težavam na trgu zaključili izjemno dobro in s tem upravičili zaupanje lastnikov. V letošnjem letu smo z aktivno tržno politiko pridobili nove partnerje, predvsem na področju trgovanja s prehranskimi artikli. Pomemben je tudi podatek, da imamo oddane in zasedene vse pisarne na območju logističnega centra, kar potrjuje, da je naša lokacija še vedno izjemno zanimiva za podjetja, ki se ukvarjajo z logističnimi in spremljajočimi storitvami," je za naš časopis povedal Janko Pirkovič, direktor Logističnega centra BTC.

Lani delo dobilo 30 ljudi

Za pravilno se je pokazala tudi njihova usmeritev v opravljanje storitev s prehranskimi artikli, saj je recesija to panogo najmanj prizadela. Skoraj vse blagovne znamke, ki jih imajo v skladišču, v lanskem letu niso beležile padca prodaje, take pa so tudi napovedi za leto 2012.

Rezultati rasti poslovanja se kažejo v dodatnem zaposlovanju v logističnem centru, saj so lani število zaposlenih povečali za trideset ljudi, to je za skoraj 15 odstotkov. S tem se izkazuje njihova skrb za širšo družbeno odgovornost. "Kljub pomislekom nekaterih, teoretikov in praktikov, ocenjujem, da smo se pravilno odločili za politiko enega dobavitelja za posamezne storitve. Vse prevoze nam opravlja prevozništvo Kobal, ki je v osmih letih našega sodelovanja z dveh prešel na več kot 120 tovornih vozil. Smo v veliki soodvisnosti, vendar je treba poudariti, da storitev razvijamo skupaj in da ne prihaja do nikakršnih težav. Tudi v širši logistični javnosti smo primer dobrega sodelovanja in odlične storitve. Informacijsko podporo že več kot deset let razvijamo skupaj z družbo Mentek, ki nas je sposobna spremljati v našem razvoju in si je tudi v strokovnih krogih pridobila pomembno mesto. Pred dvema letoma smo sklenili pogodbo za celovit servis mehanizacije z družbo Jungheinrich, saj imamo v skladišču le njihove viličarje. Že takoj smo ugotovili velike prihranke pri vzdrževanju mehanizacije, tako da sodelovanje poteka na visoki strokovni ravni in zagotavlja nemoteno operativno delo. Podobno odločitev o enem dobavitelju smo sprejeli tudi pri storitvah čiščenja našega območja. To opravlja družba EES Sistemi in ocenjujemo, da svoje delo, ki glede na naravo našega posla ni ravno preprosto, opravlja dobro. Pri usmeritvah za nadaljnjo rast moramo upoštevati nekaj širših ugotovitev o položaju logistike in stanju v Sloveniji. Dejstvo je, da je slovenska logistika slabša od logistike večine sosed. Po raziskavi Svetovne banke je v treh letih na svetovni lestvici izgubila dvajset mest. Najučinkovitejša sta Nemčija in Singapur, Slovenija je na 57. mestu, Avstrija na 19., Italija na 22. in Madžarska na 52. mestu," je še dejal Pirkovič.

Zunanja oskrba primerna le za peščico podjetij

Slovenske družbe se po obsegu in stopnji izločanja logističnih storitev ne morejo primerjati z velikimi družbami iz držav EU-15. Zaradi majhnosti Slovenije je zunanja oskrba celotne logistike primerna le za peščico največjih slovenskih podjetij, kjer bi se prenos logistike na zunanje izvajalce izplačal. Tudi nekatera velika podjetja, kot sta Mercator in Tuš, sama opravljajo logistične storitve za svoje potrebe. Podobno velja tudi za večje proizvodne sisteme, kot so Lek, Krka, Pivovarna Laško itn. Tudi v Sloveniji je bilo v preteklih letih zaznati vse večje povpraševanje po celovitih logističnih storitvah, a je to deloma prekinila gospodarska in finančna kriza. Podjetja v splošnem pričakujejo, da bo povpraševanje po logističnih storitvah kljub krizi srednjeročno spet raslo ter da bodo vse več logističnih storitev lahko prepuščala zunanjim izvajalcem. Ocena je, da je recesija najmanj prizadela logistiko, povezano z živilsko industrijo.

Prevzem celotne dobavne verige podjetja

"V prihodnosti se od specialistov za logistiko pričakuje, da bodo lahko prevzeli celotno dobavno verigo nekega podjetja. Logistična podjetja se bodo v prihodnje morala odločiti, ali postati globalni dobavitelj vseh logističnih storitev ali pa zgolj specialist za določene storitve v posameznih tržnih nišah. S širitvijo evropskega trga v Slovenijo prihajajo tuje logistične družbe, ki s svojimi centri v Sloveniji dopolnjujejo ponudbo storitev tudi v tem delu Evrope. Osnovni problem razvoja logistike v Sloveniji sta nedorečena prometna politika, ki je skoraj ni, in železniška infrastruktura, ki postaja resen omejitveni faktor rasti logistike. Položaj slovenske logistike še dodano otežuje dejstvo, da nas bodo blagovni tokovi obšli, saj se peti in deseti prometni koridor že usmerjata mimo Slovenije. V kontekstu teh ugotovitev ocenjujem, da bo položaj logistike v naslednjih letih težak. Prvi znaki se že kažejo v težavah velikih sistemov - Viator & Vektor, Intereuropa, Slovenske železnice, ta trend pa se bo nedvomno še nadaljeval," pravi Pirkovič.

Po njegovih besedah si bo Logistični center BTC prizadeval za ohranjanje položaja vodilnega ponudnika specializiranih storitev skladiščenja in distribucije blaga po Sloveniji. Glede na popolnoma izkoriščene skladiščne prostore bodo svojo dejavnost širili z opravljanjem storitev za trgovske in proizvodne družbe kot zunanji izvajalec. Konkretni dogovori o tem že potekajo, saj imajo na tem področju reference, ki so jih pridobili v sodelovanju s Sparom in družbo Atlantic Trade.

"Pripravljamo že tudi projekte za izgradnjo dodatnih skladiščnih zmogljivosti na sedanjem območju logističnega centra, dolgoročno rast pa vidimo v sodelovanju z drugimi izvajalci logističnih storitev. Prepričani smo namreč, da lahko s sinergijami, ki jih omogoča skupni nastop, pridobimo dodatne blagovne tokove, predvsem tiste, s katerimi lahko povečamo dodano vrednost. Eden izmed izjemno pomembnih tovrstnih projektov je izgradnja logističnega centra Slovenskih železnic na območju postaje Moste ob Letališki cesti. Ta bi lahko s svojo lokacijo, infrastrukturo in konceptom javno-zasebnega partnerstva pomenil pomemben vzvod za ponudbo kakovostnih logističnih storitev in povezovanje ponudnikov na tem področju," je zaključil Pirkovič.