"To je vsekakor znak odgovornosti in spoštovanja zaposlenih, saj gre za razumevanje in pomembno podporo odpuščenim sodelavcem v težki situaciji izgube ne le delovnega mesta, pač pa tudi socialnega statusa," pravi Mojca Križnar, direktorica svetovalne družbe Hill International.

Čustvom ni mogoče uiti

"Podjetja, ki se odločajo za tovrstno podporo, sporočajo tudi tistim, ki so ostali zaposleni, da se zavedajo vrednosti in spoštovanju posameznika," meni Križnarjeva in pojasnjuje, da se za outplacement odločajo podjetja, ki imajo zaposlene umeščene v svoj vrednostni sistem. Podporo torej ponudijo tistim zaposlenim, ki morajo delovno sredino zapustiti zaradi objektivnih okoliščin.

Objektivnost je seveda vedno relativna, nadaljuje Križnarjeva. Namreč, četudi je delodajalec o odpuščanju komuniciral še tako strokovno in brez napak ter je zaposleni sprva dobro sprejel njegovo odločitev, čustvena in socialna plat prej ali slej privreta na površje. "In v tej fazi je še kako pomembno, da posameznik ne ostane sam s svojo stisko," poudarja Križnarjeva, ki meni, da se podjetja premalo sprašujejo o negativnih posledicah, ki jih prinaša odpuščanje.

Odpuščanje z razlogom, da bo podjetje lahko obstalo in ponudilo boljšo prihodnost tistim, ki v njem še ostajajo, se delodajalcem ne zdi negativen ukrep, vendar pa je treba na drugi strani misliti na posledice, ki jih lahko sproži slab način odpuščanja. Križnarjeva med temi omenja tožbe, negativne govorice in s tem omajan ugled podjetja, pa tudi razraščanje strahu med drugimi zaposlenimi in s tem tudi padec njihove motiviranosti za delo. Zato je pomoč odpuščenim pri iskanju druge zaposlitve po njenem mnenju najboljši način transparentnega, humanega in razumevajočega razhoda z zaposlenimi.

Pomoč še v času trajanja zaposlitve

Pomoč pri iskanju nadomestne zaposlitve traja nekaj mesecev in temelji na individualnih srečanjih med bodočim brezposelnim in višjim svetovalcem oziroma poznavalcem razmer na trgu ter poslovnim psihologom, ki ponudi podporo pri oceni in razvoju posameznikovih kompetenc. "To terja svoj čas," pravi Križnarjeva in dodaja, da je to povsem razumljivo, saj mora odpuščeni najprej dojeti in sprejeti situacijo, v kateri se je znašel. Nato pa svetovalci posameznika učijo konkretnih veščin aktivnega iskanja, podajajo konkretne informacije in tudi pričakujejo konkretne aktivnosti.

"Posamezniku stojimo ob strani, ga pobiramo, ko je potrebno, in mu odpiramo vrata, kjer ocenimo, da je ta pristop boljši," pojasnjuje Križnarjeva. Motivacija odpuščenih medtem razumljivo niha, zato svetovalci skrbijo tudi za to, da ga obvarujejo pred napačnimi koraki in slabo voljo. Prav ohranjanje motivacije odpuščenih je eden od razlogov, zakaj je dobro te zaposlene v proces iskanja nadomestne zaposlitve vključiti, ko zaposlitev v podjetju še traja.