Po ugotovitvah kriminalistov naj bi Vegrad pod vodstvom Tovšakove Vegrad Naložbi (57-odstotni lastnici Vegrada) konec leta 2007 odobril kratkoročno posojilo v višini 1,6 milijona evrov. Zato policija Tovšakovo sumi, da je storila kaznivo dejanje zlorabe položaja in pravic. Posojilo je bilo namreč odobreno kljub temu, da je Tovšakova vedela, da Vegrad Naložba posojila ne bo mogla vrniti, saj ni ustvarjala prihodkov iz poslovanja. Preden je Vegrad avgusta 2010 na celjsko okrožno sodišče vložil predlog za prisilno poravnavo, pa je zapadlo posojilo spremenil v dolgoročno posojilo. S tem je bila Vegradu povzročena škoda v višini okoli 1,6 milijona evrov.

Zaradi suma storitve kaznivega dejanja goljufije na škodo Evropske unije in ponareditve ali uničenja poslovnih listin pri obnovi dvorca Betnava pa so kriminalisti poleg Tovšakove ovadili še štiri osebe. Po neuradnih informacijah naj bi med njimi nekdanja direktorica podjetja Betnava Dragica Marinič (ovadbe ni želela komentirati), dve osebi iz enega od mariborskih podjetij, ki je na projektu izvajalo gradbeni nadzor, in še ena oseba, ki je bila zaposlena v Vegradu. Kriminalisti sumijo, da naj bi Mariničeva s pomočjo Vegrada in oseb iz podjetja za gradbeni nadzor oktobra 2009 lažno prikazovala izvedbo in plačilo gradbenih del, ki niso bila izvedena v višini šestih milijonov evrov. V ta namen so osumljeni izdali in priznali lažne gradbene situacije o izvedbi gradbenih del, hkrati pa tudi simulirali plačilo teh storitev Betnave Vegradu. Na podlagi takšnega ravnanja je Betnava od ministrstva za gospodarstvo neupravičeno prejela nepovratna evropska sredstva v višini 1,8 milijona evrov.

V tretji kazenski ovadbi kriminalisti Tovšakovo sumijo storitve kaznivega dejanja poskusa goljufije. Ko septembra 2010 ni bila več direktorica Vegrada, naj bi odredila unovčitev bančne garancije pogodbenemu partnerju, pa čeprav je vedela, da za kaj takšnega niso bili podani ustrezni pogoji. S tem je poskušala podjetju pridobiti veliko premoženjsko korist v višini 90.000 evrov.

Tudi četrta kazenska ovadba celjskih kriminalistov se nanaša na sum storitve kaznivega dejanja poslovne goljufije. V letu 2009 je Tovšakova s podizvajalcem sklenila pogodbo za izvedbo gradbenih del, pri čemer naj bi mu prikrivala vrsto okoliščin glede izpolnitve obveznosti in ga spravila v zmoto. Zaradi neizpolnitve obveznosti je Vegradovemu podizvajalcu nastala škoda v višini 200.000 evrov. Primerov, ko so bili zavedeni podizvajalci Vegrada, je sicer še precej.

sebastjan.morozov@dnevnik.si