Obiskovalci restavracij na slovenski obali še vedno povprašujejo po zavarovanih morskih datljih, pa tudi ponudba teh školjk "pod mizo" še obstaja, je pokazala anketa, ki so jo predstavili študentje koprske fakultete Turistica in Zavod za varstvo narave Piran. Gostinci naj bi morske datlje tako le stregli bolj previdno, predvsem stalnim gostom, ki jih ne bodo prijavili inšpekciji. "Rezultati ankete kažejo tudi, da se številni gostinci in domačini ne zavedajo velikih razsežnosti negativnih vplivov, ki jih ima nabiranje teh školjk na morski ekosistem. Prenizke so tudi denarne kazni za kršitelje, nadzor nad nabiranjem in prodajo pa nezadosten," so še povedali izvajalci ankete.