Napovedi za prvomajske praznike so dobre, zasedenost bo odlična, je turistične obete komentirala Pakova. "Polno zasedena so zdravilišča in hoteli na obali, je pa bilo letos veliko rezervacij v zadnjem trenutku," je pojasnila.

Podobne trende na STO pričakujejo za poletno sezono. V skladu z napovedmi Svetovne turistične organizacije in Evropske turistične skupnosti se bodo stopnje rasti sicer najverjetneje nekoliko umirile, pravi Pakova. Lani je bilo za Slovenijo rekordno leto, v letošnjem pa se že čuti vpliv zaostrenih gospodarskih razmerah na nekaterih ključnih emitivnih trgih, še posebej v Italiji, kjer turistični delavci že beležijo manjši promet.

"Vseeno pričakujemo, da bomo na področju mednarodnega turizma tudi ob koncu leta beležili rast," pravi direktorica STO. Drugače naj bi bilo na področju domačega turizma, kjer bodo tudi zaradi krize številke verjetno manjše.

Kriza se pozna tudi v zaustavitvi investicij v turistično infrastrukturo, kjer pa Pakova večjih težav ne vidi. "V zadnjih letih je bilo ogromno investiranega v infrastrukturo, predvsem zdravilišča so veliko vlagala tako v osnovno kot tudi dopolnilno ponudbo," je pojasnila. "Na tem področju imamo dobre razmere in dobro kakovost."

V prihodnje direktorica STO priložnosti vidi predvsem za manjše ponudnike, ki bi dopolnili to ponudbo. "Seveda se v času krize investicije ustavljajo, a je bilo veliko že narejenega. Te kapacitete je sedaj potrebno intenzivno tržiti," zaključuje Pakova.