Eno izmed izobraževanj v sklopu programa se bo 9. maja ob 13. uri pričelo na CPU Območni zbornici Krško. "Brezplačno usposabljanje zajema deset srečanj, ki se bodo odvila do sredine junija, namenjena pa so predvsem tistim, ki bi se radi izobraževali oziroma dolgoročno nadgrajevali svoje znanje. Namenjena so tudi tistim, ki skrbijo za izobraževanje drugih, navadno delodajalcem," je povedal Matej Pinter, koordinator usposabljanja na CPU.

Načrtovanje razvoja znanja za razvoj kompetenc

Udeleženci usposabljanja bodo med drugim postavljali osebne izobraževalne cilje po metodi SMART. To pomeni, da bo vsak udeleženec med izobraževanjem vzpostavil evidenčni sistem načrtovanja, uresničevanja in spremljanja lastnega razvoja po metodi SMART: S - opredelitev konkretnih kratko-, srednje- in dolgoročnih potreb po znanju posameznika, M - za vsako od potreb identificirani viri in načini doseganja znanja; A - koristi zadovoljitve potreb (napredovanje v službi, izobraževanju, družbi ipd.); R - cilji, ki jih glede na individualni kontekst posameznik lahko doseže ali potrebuje, in določitev virov za dosego ciljev; ter T - opredelitev glede na cilje.

Pinter je pojasnil, da bo celotno izobraževanje tudi močno podkrepljeno s praktičnim delom udeležencev. Predavatelj Boštjan Maljevec, ki se ukvarja s svetovanjem organizacijam in posameznikom s področja mednarodnega poslovanja in pridobivanja evropskih sredstev, bo v praktičnem delu uporabil različne metode praktičnega dela, med drugim individualno delo na oblikovanju lastnega programa razvoja izobraževalnih kompetenc, skupinsko (nevihta možganov), orodja za načrtovanje in spremljanje razvoja osebnega izobraževalnega programa (IKT) in strukturirano iskanje virov. Udeleženci usposabljanja naj bi tako lažje načrtovali razvoj svojega znanja za doseganje osebnih in poslovnih ciljev.

Skupaj 410 izobraževalnih programov

V okviru programa splošnega neformalnega izobraževanja odraslih 2012-2014 bodo sicer po Sloveniji potekala še številna druga izobraževanja. Gre za programe splošnega neformalnega izobraževanja. Ker so programi neformalni, so jih izvajalci oblikovali glede na lokalne potrebe posameznega kraja oziroma regije, v kateri delujejo, so pojasnili na ministrstvu za za izobraževanje, znanost, kulturo in šport. Na javnem razpisu so izbrali 41 izvajalcev, ki bodo izpeljali 410 različnih izobraževalnih programov za razvoj ključnih kompetenc oziroma 902 izvedbi programov na celotnem območju Slovenije v letih 2012, 2013 in 2014. Udeleženci bodo lahko izbirali med izobraževanji slovenskega in tujih jezikov, matematičnimi kompetencami ter osnovnimi kompetencami v znanosti in tehnologiji, digitalno pismenostjo, učenjem učenja, izobraževanjem o socialnih in državljanskih kompetencah, samoiniciativnosti in podjetnosti ter kulturni zavesti in izražanju.