Rok za prijavo je 21. maj, zainteresirani pa morajo k prijavi z življenjepisom priložiti tudi program delovanja zavoda v prihodnjih petih letih, kolikor bo trajal tudi mandat novega ravnatelja. Minister Žiga Turk bo izbranega kandidata imenoval po predhodnem mnenju sveta in strokovnega sveta tega javnega zavoda.