V predlogu proračuna za leto 2013 je za odobritve za prevzem obveznosti, ki pomenijo prihodnja plačila, namenjenih 150,9 milijarde evrov, kar je v primerjavi s prejšnjim letom dvoodstotno povečanje, prilagojeno trenutni stopnji inflacije. Odobritve plačil, ki pomenijo dejanske odhodke in so posledica preteklih odobritev za prevzem obveznosti, pa znašajo 137,9 milijarde evrov, kar pomeni 6,8-odstotno povečanje, kar je posledica dejstva, da mora proračun EU izpolnjevati vse pogodbene obveznosti iz tega in prejšnjih let do držav članic in drugih prejemnic.

V okviru odobritev plačil je 62,5 milijarde evrov predvidenih za delovnim mestom prijazno rast v Evropi. Posebna pozornost je bila namenjena še okvirnim programom za raziskave (9,0 milijarde evrov, 28,1-odstotno povečanje glede na leto 2012), programu za konkurenčnost in inovacije (546,4 milijona evrov, 47,8-odstotno povečanje), strukturnim in kohezijskim skladom (49 milijard evrov, 11,7-odstotno povečanje) ter vseživljenjskemu učenju (1,2 milijarde evrov, 15,8-odstotno povečanje).

V predlogu proračuna za leto 2013 so prihodnji odhodki zamrznjeni. Zamrznjen je tudi upravni proračun Komisije, ki poleg tega krči število svojih uslužbencev za en odstotek, kar je prvi korak k dosegi cilja, da v petih letih zmanjša število zaposlenih za pet odstotkov.


Proračun EU je zdaj poslan v presojo in sprejetje Svetu EU in Evropskemu parlamentu. Svet se bo o predlogu proračuna izrekel julija 2012, za njim pa še Evropski parlament. Če se ne bosta strinjala, se bo začel spravni postopek, ki bo trajal 21 dni.