Ljubljana Na Velikem odru Lutkovnega gledališča Ljubljana bodo nocoj premierno uprizorili Živalsko farmo v režiji Vita Tauferja. Aktualna tematika, ki se je loteva Orwell, prihaja ob pravem času in ponuja temeljni razmislek o trenutni situaciji. George Orwell sam je o Živalski farmi oziroma "pravljici", kakor je delo opredelil v podnaslovu, zapisal: "Če ne govori sama zase, jo imam za neuspeh." Po besedah režiserja Orwell sicer ni imel namena napisati političnega pamfleta, ampak je tekst napisal kot neke vrste soočenje z arhetipskimi situacijami, kot so družbene neenakosti in krivice, ki so vgrajene v družbeni ustroj.

Roman, ki ga je Orwell po nekaj neuspelih poskusih izdal avgusta 1945, je za lutkovni oder priredil Andrej Rozman Roza, o primernosti Orwellovega besedila za medij lutkovnega gledališča pa je dr. Luka Omladič v gledališkem listu zapisal: "Klasična forma moralne basni o živalih - ali pravljice, fairy tail, kot je besedilo podnaslovil Orwell - je omejujoča, ne odpre vseh potencialov intenzivnosti, ki jih omogoča metamorfoza v žival. Ampak ali ni prav lutka od vseh gledaliških form najbolj primerna, da odpre pot postajanja? Živalsko farmo zato morda tokrat lahko gledamo kot pot fizične transformacije, ki je nobeno gledališče ne omogoča v takšni meri kot lutkovno."

Likovno je predstavo zasnovala Barbara Stupica, ki se je odločila za kombinacijo mimičnih lutk in javajk, pri snovanju predstave pa so sodelovali še Mitja Vrhovnik Smrekar (glasba), Danijel Day Škufca (asistent režiserja), Zoran Srdić in Mitja Ritmanič (tehnologija lutk). Lutke (v predstavi jih je približno petdeset) animirajo Brane Vižintin, Iztok Lužar, Gašper Malnar, Martina Maurič Lazar, Polonca Kores, Nina Skrbinšek, Urška Hlebec in Stane Tomažin k. g. nr