Ob svetovnem dnevu varnosti in zdravja so predstavniki mreže nevladnih organizacij (NVO) za zdravje predstavili aktivnosti v okviru projekta NVO varujejo naše zdravje. Nosilec projekta je Slovenska zveza za tobačno kontrolo in javno zdravje, konzorcijska partnerja pa sta Društvo za zdravje srca in ožilja Slovenije ter Inštitut za razvoj družbene odgovornosti.

S projektom, v katerem sodeluje 66 nevladnih organizacij, poudarjajo, da vlaganje v promocijo zdravja dolgoročno znižuje stroške države in delodajalcev. Stroški, povezani s slabo varnostjo in boleznimi delavcev namreč na območju Evropske unije znašajo 490 milijard evrov letno. To je tudi eden izmed razlogov, da je država z lanskoletnim zakonom o varnosti in zdravju pri delu delodajalce zavezala k izvajanju promocije zdravja na delovnem mestu. Slednja bo v prihodnje morda še okrepljena, v naslednjih dneh bo namreč na ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport podana pobuda za uvedbo predmeta zdravstvena vzgoja v kurikulum poklicnega in strokovnega izobraževanja.

"Vpliv krize se na varnost pri delu zaenkrat še ne pozna," stanje v Sloveniji ocenjuje Milan Dobovišek. Dodaja, da kljub pomanjkanju celostne raziskave o omenjeni temi lahko postreže s podatki, da Inšpektorat RS za delo pri rednih pregledih ugotavlja, da je v večini primerov izjava o varnosti že izvedena. To pa so kar dobri podatki, pravi Dobovišek, ki Slovenijo glede na stopnjo varnosti pri delu uvršča v sredino lestvice evropskih držav.

Na današnji novinarski konferenci so predstavili tudi knjigo z zbranimi ponudbami storitev nevladnih organizacij s področja zdravja za podjetja, pri čemer je bil napovedan tudi začetek regijskih srečanj med nevladnimi organizacijami in podjetji. Eno takih, ki daje velik poudarek na zdravje pri delu, je tudi Trimo. "Zdrav delavec je investicija," meni namestnik glavne direktorice za tehnično področje v Trimu Daniel Zupančič. Ta še dodaja, da je skrb delodajalca za zdravje delavca tudi motivacija njega samega, interes vsakega podjetja pa je, da ima motivirane delavce, s čimer dosega boljše rezultate.