Zvezna država Bavarska je vse od konca druge svetovne vojne onemogočala izid Hitlerjevaga manifesta Moj boj v Nemčiji. To jim je uspevalo, ker je zvezna država lastnica avtorskih pravic za delo, ki pa potečejo leta 2015.

Zanimanje za ponatis knjige je relativno velik, znan pa je primer britanskega založnika Petra McGeeja, ki je želel knjigo izdati v Nemčiji, a je sodišče v Münchnu marca odločilo, da bi ponatis knjige v Nemčiji kršil avtorske pravice Bavarske. McGee se je na odločitev sodišča pritožil.

Izdaja, ki jo želi natisniti Bavarska, naj bi vsebovala komentarje, ki bi bili namenjeni demantiranju Hitlerjevih argumentov, je pojasnil bavarski minister za znanost Wolfgang Heubisch. Namen teksta je preprečiti uporabo Hitlerjevega besedila v propagandne namene, kar bo težje, ko Bavarska ne bo več nosilka izključnih avtorskih pravic. V načrtih imajo tudi posebno izdajo za šolski pouk, ki bi bralce spodbudila k kritičnemu pristopu k kontroverznemu besedilu.

Do leta 1945 natisnjenih 10 milijonov izvodov

Hitler je "Mein Kampf" napisal leta 1924 v zaporu. Knjiga je izšla veliko prej, preden se je leta 1933 povzpel na oblast. Po besedah britanskega zgodovinarja Iana Kershawa je bilo v Nemčiji do leta 1945 natisnjenih deset milijonov izvodov knjige, od leta 1936 je vsak novoporočeni par v Nemčiji knjigo dobil v dar kot poročno darilo od nacistične države.

Knjiga sicer v Nemčiji ni prepovedana, vendar pa Bavarska, ki je nosilka avtorskih pravice, do konca leta 2015 ne dovoljuje ponatisov. Od leta 2016 pa bo knjigo mogoče ponatisniti brez posebnega dovoljenja, razen če bi se izkazalo, da je ponatis namenjen vzbujanju sovraštva, je še povedal bavarski finančni minister Markus Soeder.

Vprašanje pa je, kako lahko sodišče oceni, da je besedilo v eni izdaji bolj namenjeno vzbujanju sovraštva, kot v neki drugi, če ne vsebuje spornega predgovora ali spremne besede. Pravice do besedila so zavezniki po koncu druge svetovne vojne predali Bavarski, skupaj z ostalimi besedili nacističnega založnika Eher-Verlag.