Koledar ključnih poslovnih dogodkov družbe Hit (2009-2012)

2009:

- avgust: vodenje družbe prevzame nova uprava,

- uprava predstavi strategijo poslovanja družbe 2010-2012, akcijski načrt, načrt sanacije in stabilizacije družbe in skupine Hit.

2010:

- posodobitev igralniške ponudbe v igralniško-zabaviščnih centrih Park, Perla, Korona in igralnem salonu Drive-in,

- vpeljava novega programa zvestobe Privilege Club,

- dopolnitev ponudbe iger na spletnem portalu Hitstars.it,

- dograditev resorta Maestral v Črni gori,

- odprtje novega salona za poker v igralniško-zabaviščnem centru Perla, ki se izkaže za najbolj priljubljenega med italijanskimi igralci pokra,

- kljub škodi zaradi serije stavk uprava zmanjša zadolženost matične družbe, prenovi osnovne in podporne procese, reorganizira poslovanje in sporazumno zmanjša število zaposlenih,

- rezultati poslovanja družbe Hit v letu 2010 pokažejo pozitivni zasuk, postopno se ustavlja padanje realizacije, izguba se zmanjša za več kot dve tretjini.

2011:

- nadaljevanja sodelovanja z Altajsko pokrajino (zahodna Sibirija),

- odprtje prve igralnice na prostem v sklopu Hitovega največjega igralniško-zabaviščnega centra Perla v Novi Gorici,

- uresničenje projektov, usmerjenih v dopolnitev, osvežitev in izboljšanje igralniške in druge hotelsko-turistične ponudbe,

- uprava prvič predstavi načrte za razvojni projekt izgradnje novega Hitovega turističnega kompleksa,

- leto 2011 družba po nerevidiranih podatkih konča z 0,8 milijona evrov čistega dobička in tako iz negativnih okvirov zadnjih treh let preide v pozitivne (v letu 2009 je namreč beležila 44,2 milijona evrov čiste izgube, v letu 2010 pa 12,4 milijona evrov čiste izgube).

2012:

- poglabljanje gospodarske krize, drastični ukrepi italijanske vlade za reševanje države, zaostrovanje konkurence,

- začetek postopkov za pripojitev družbe Hit Šentilj k matični družbi,

- gradnja nove igralnice na prostem v sklopu igralniško-zabaviščnega centra Aurora v Kobaridu,

- nadzorni svet potrdi izhodišča za razpravo o nadaljnjem razvoju družbe, s posebnim poudarkom na obdobju 2012-2014,

- ključne strateške usmeritve za prihodnost: prodor na oddaljene trge, zasuk poslovnega modela, uresničitev novega Hitovega turističnega kompleksa, posodobitev centrov Perla in Park ter oblikovanje zimskega in letnega destinacijskega satelita, ustvarjanje mreže nove igralniške ponudbe na izgubljenih trgih, sistemska ureditev odnosov z odvisnimi družbami ter lastninska konsolidacija.