Med, vosek, propolis, cvetni prah in notranjost čebeljega panja ne vsebujejo več naravnih čistosti, temveč vsebujejo ostanke nevarnih kemikalij in prevelike odmerke antibiotikov. Vse to razdiralno deluje na imunski sistem čebel, ki zaradi tega v polni meri ne opravljajo svojega biološkega poslanstva, izgubijo naravno odpornost proti boleznim in postanejo kratkožive. Oslabljene čebele ne preživijo zimskega obdobja ali pa niso sposobne v spomladanskem obdobju skrbeti za razvoj čebelje družine.

Smiselno je imeti zdrave čebelje družine in pridobivati med najboljše kakovosti. V satju ne sme biti nikakršne sledi o kakršnih koli kemičnih sredstvih, ki jih čebelar uporablja za zdravljenje varoje. V borbi proti varoji se v satju kemična sredstva akumulirajo, kar pomeni, da jih je vedno več. Vendar pa je satje tudi posoda za med, ki ga uživamo mi in naši otroci ter ga želimo ponuditi tudi drugim.

Sodobni panji po pravilu ne ustrezajo toplotni izolaciji živega drevesnega dupla, zato se mora čebelar tem pogojem čim bolj približati. Pozimi, ko čebelja družina miruje v zimski gruči, je stopnja vlažnosti odvisna od načina čebelarjenja in konstrukcije panja.

Če je panj narejen podobno naravnemu bivalnemu prostoru čebel - drevesnemu duplu, čebelam zagotovimo pogoje, ki so podobni naravnim. V zimskem času ne rušimo kombinacije toplotnega režima in vlage. Čebele lažje prezimijo in z manj energije ogrejejo prostor v panju.

Čebele bodo imele boljšo kondicijo in hitrejši spomladanski razvoj. V panjih bodo porabile manj hrane, imele več zalege in bodo bolj živahne. Brez škodljivih posledic bodo iz panjev izletele tudi pri temperaturi 5 stopinj Celzija. Panji so tako v zimskem obdobju suhi in čebele zdrave, take čebele so neprebojni bunker za vse čebelje bolezni.

Zdravi panji, med in vosek

Kako med in vosek ohraniti pred onesnaževanjem s kemičnimi sredstvi, ki se pojavlja z dolgotrajno uporabo zdravil in njihovo nepravilno uporabo pri obdelavi čebeljih družin?

Strategija čebelarjenja brez ostankov je mogoča samo tako, da uničujemo varoa destructor brez uporabe kemičnih sredstev. Konstrukcija zdravega panja omogoča hitrejšo pot za rešitev čebel pred parazitom. Zdrav panj nam omogoča nove biotehnične in apitehnične metode čebelarjenja:

- uporaba novih metod apitehničnih ukrepov pri odstranjevanju trotovske zalege,

- metoda pospeševanja naravnega čistilnega nagona,

- mehansko tresenje satja v plodišču panja,

- za vsako čebeljo družino napajalnik za vodo, postavljen v panj,

- vertikalni zračni dimnik panja (predstavlja 13 odstotkov volumna panja),

- globoka podnica.

Prvi korak je napajalnik za vodo, vgrajen v panj

Brez čiste vode ni življenja - niti v čebelji družini. Med, cvetni prah in voda sestavljajo zmes, s katero čebele krmijo ličinke bodočih matic, delavk in trotov. Čebele, ki nosijo vodo v panj, dnevno vzletijo do 100-krat, tiste, ki prinašajo nektar, od 10- do 15-krat, nabiralke cvetnega prahu pa le do petkrat dnevno. V hrani za ličinke je tudi do 80 odstotkov vode. Čebele v sili pobirajo vodo v okolici panja, ki je pogosto neustrezne sestave, tako v panj vnašajo škodljive in za zdravje čebelje družine nevarne snovi. Stoječa voda - luže, voda ob kmetijskih površinah, industrijska območja - kanali posredno zastrupljajo čebeljo družino in čebelje pridelke. Namenski napajalnik zunaj panja pa je idealno križišče za prenašanje čebeljih bolezni. Čebele namreč letijo iz številnih panjev po vodo na eno samo mesto. Intenzivnost vnašanja vode v panj se poveča ob nepašnem sušnem obdobju. Količina vnosa vode v panj pa se še poveča v vročih poletjih, tudi do desetkrat in več. Z vodo čebele v panju regulirajo temperaturo in relativno vlago. Vodo čebele uporabljajo za uravnavanje prave mikroklime v panju, zato je neoporečna voda v panju prvi korak do zdravih, močnih čebeljih družin.