Za organizacijo tedna humanosti in prostovoljstva so se v Krki odločili, ker je med njihovimi zaposlenimi veliko takih, ki se dejavno ukvarjajo s prostovoljstvom skozi vse leto.

Različne dejavnosti so tako združili v en teden: zbirali so oblačila in druge potrebščine za odrasle in otroke, pomagali na Rdečem križu in Karitasu, darovali kri, pomagali starejšim v domovih starejših občanov ter preživljali čas z varovanci varstveno-delovnih centrov ter zvez in društev oseb s posebnimi potrebami ter otroki iz šol s prilagojenim programom. Zbrali so skoraj 800 kilogramov hrane za živali, teden pa končali s čistilno akcijo v okolici Term Krka in nekaterih Krkinih obratov.

V Krki so akcijo v taki obliki letos zasnovali prvič. Različnih dejavnosti se je udeležilo skoraj 600 zaposlenih, še dobrih 300 pa se jih je pridružilo z darovanjem oblačil in drugih potrebščin.