Od Veterinarske uprave Republike Slovenije (Vurs) pričakuje, da bo do septembra letos ustrezno izobrazila svoje inšpektorje, od Vursa in kmetijsko-okoljskega ministrstva pa, da do maja 2013 zagotovita denar za iztrebitev bolezni virusni artritis pri slovenski drobnici in tistim rejcem, ki so škodo zaradi nje že utrpeli, izplačata odškodnino.

Orešnikova je tudi druge sirarje pozvala, naj vrata svojih sirarn veterinarjem zapro. Pravnik dr. Rajko Pirnat je nad takšnim pozivom zgrožen: "Če imajo sirarji kakšne pripombe na delo inšpektorjev, lahko vložijo ugovor, se pritožijo na odločbo, sprožijo upravni spor..., ne morejo se pa vesti kot rokovnjači in protestirati na protipraven način, pa če so še tako prepričani, da imajo prav."

Za Pirnata takšen bojkot pomeni popolno zanikanje delovanja pravnega sistema. "V Sloveniji se vsakomur zdi, da lahko kritizira vsak državni organ, zato je avtoriteta teh državnih organov povsem na psu," poudarja pravni strokovnjak.

"Jaz si tega ne bi upala narediti"

Pirnatu se ne zdi prav niti to, da je Orešnikovo pri pozivu k bojkotu veterinarskih inšpektorjev podprlo vodstvo Združenja kmečkih sirarjev. Njegova predsednica Monika Ravnik nam je dejala, da se Irena Orešnik izpostavlja v imenu vseh malih sirarjev. "Razmere so take, da na določenih območjih sirarji nimajo nobenih težav in se lahko z veterinarji normalno pogovorijo, drugod pa inšpektorji od njih zahtevajo, da vodijo tudi evidence, ki v Vodiču dobre higienske prakse, ki ga je potrdil Vurs, niso predvidene," pravi Ravnikova. Na naše vprašanje, ali je to zadosten razlog, da sirarji veterinarskim inšpektorjem prepovejo vstop v objekte, v katerih proizvajajo živila, pa je odvrnila: "Irena se je po petnajstih letih truda, da bi se stvari premaknile, pač odločila za tak način upora." Ko smo Moniko Ravnik spomnili, da je to v nasprotju z določili zakona o inšpekcijskem nadzoru, je odgovorila: "Irena trdi, da ni." Kot sirarka pa pozivu Orešnikove, naj veterinarskim inšpektorjem ne dovoli vstopiti v svojo sirarno, le ne bi sledila. "Jaz si tega ne bi upala narediti," nam je priznala.

Da veterinarskih inšpektorjev nikakor ne bi nagnal iz svoje sirarne, nam je zagotovil tudi Franc Leskovec, sirar in rejec koz z logaškega konca. "Le zakaj? Kdor se ukvarja s predelavo mleka v sir, mora zagotoviti varne izdelke, inšpektorji nas pri tem le nadzorujejo," pravi Leskovec in dodaja, da se pri svojem delu ravna po Vodiču dobre higienske prakse, ki ga je pripravilo Združenje kmečkih sirarjev in ki med drugim predpisuje, da je treba vzorce surovega mleka na klice jemati dvakrat na mesec. "S tem nimam nobenih težav. Dvakrat na mesec vzorce peljem na analizo na veterinarsko fakulteto v Ljubljano in tudi sam želim, da dobim rezultate teh analiz, da se znam prilagajati zdravstvenemu stanju črede," nam je pojasnil Franc Leskovec.

Prav zahteva veterinarske inšpektorice, da mora tudi Irena Orešnik mleko vzorčiti dvakrat in ne le enkrat ne mesec, je bila eden od povodov za sirarkino jezo, čeprav to predpisuje tudi Vodič dobre higienske prakse, katerega soavtorica je.

Vurs: Leta 2005 artritisa pri Orešnikovih ni bilo

Orešnikovi so doživeli tudi močan upad prireje mleka. Namesto prejšnjih 500 ga imajo zdaj manj kot 100 litrov na dan, vendar dolgo časa niso vedeli, zakaj. Oči jim je po besedah Irene Orešnik odprlo nedavno predavanje na biotehniški fakulteti, kjer so ugotovili, da se je v njihovo kozjo čredo naselila bolezen virusni artritis. Tudi zanj krivijo veterinarsko upravo in ji očitajo, da jim jo je prikrila. Gre za bolezen, ki povzroča le gospodarsko škodo, medtem ko za ljudi ni nevarna, zato država ne financira niti spremljanja niti zatiranja te bolezni. Leta 2005 se je Vurs kljub temu odločil, da bo preveril stanje, zato so koze pregledali tudi na virusni artritis. Orešnikova trdi, da Vurs rejcev nikoli ni obvestil o rezultatih analiz, čeprav je bilo po njenih navedbah kar deset odstotkov živali pozitivnih. To naj bi bila prelomnica, ki naj bi zakrivila, da se je virusni artritis razbohotil tudi pri Orešnikovih.

A v veterinarski upravi to zanikajo. Povedali so nam, da so leta 2005 res opravili monitoring tako na MAEDI/VISNA pri ovcah kot na virusni artritis koz. Preiskali so 29.301 vzorec, od tega jih je bilo 4,5 odstotka serološko pozitivnih. Povedali so, da so veterinarski inšpektorji na gospodarstvih, ki so imele pozitivne živali, opravili pregled reje in imetnika živali obvestili o rezultatih preiskav. Ker takrat še niso imeli računalniško vzpostavljenega sistema, so po javno izrečenih očitkih Orešnikovih zdaj ročno pregledali arhive in ugotovili, da so bili vsi vzorci, odvzeti na kmetiji Orešnikovih, takrat negativni.

So pa imeli štiri pozitivne živali novembra 2010, ko so odvzeli vzorce krvi njihovim živalim in jih za potrebe doktorske naloge analizirali na veterinarski fakulteti.