Zbrane je nagovoril minister za izobraževanje, znanost, kulturo in šport Žiga Turk. Spomnil je na pomen Jožeta Plečnika in njegovih del za Slovence ter povzel misel arhitekta Franka Lloyda Wrighta, da je arhitektura mati vseh umetnosti in da brez sebi lastne arhitekture civilizacija nima duše. Slovencem jo je s svojimi deli v tem smislu dal Jože Plečnik.

Žirija za Plečnikova odličja pa je v utemeljitvi Plečnikove nagrade zapisala, da Lutkovno gledališče samo po sebi ni le avditorij, je hkrati oder, luči, tehnologija, torej "macchina", ki je v Mariboru razumljena zelo neposredno in inovativno. Gledališče je umeščeno v obnovljeni atrij z rekonstruiranimi baročnimi arkadami. Tribune se skupaj s potrebno tehnologijo lahko zložijo tako, da se celotna kompozicija zapelje proti odru in ga zapre. S tem se atrij z arkadami pokaže v vsem svojem sijaju. Oder pa je mogoče odpreti tudi proti zunanjščini, kjer je zunanja tribuna. Prenova nekdanjega minoritskega samostana je tako po prepričanju žirije uspešen primer konceptualno jasne zasnove pri umeščanju nove vsebine v historični objekt.

Za športno dvorano v Stopičah sta nagrajena Rok Jereb in Blaž Budja. Dvorana je prizidek osnovne šole, ki stoji na brežini v sredi vasi. Arhitekta sta dvorano delno vkopala in s tem znižala. Fasada je večinoma obložena z vertikalnimi lamelami iz lesa. Stavba je razgibana po višini, fasada, ki se prilagaja cestnemu zavoju, pa še dodatno vpelje dinamiko. Po prepričanju žirije je stavba primer zalo uspešne integracije velikega objekta v relativno majhno vaško jedro.

Za stanovanjsko hišo Fabro je bil nagrajen Aleš Prinčič. Lega v središču ter ozko in dolgo zemljišče sta zahtevala izviren pristop k nalogi. Arhitekt je od stare stavbe, ki je stala ob cesti, na začetku ozke parcele, ohranil tri zidove, ki vizualno in akustično ločijo novi objekt pred cesto. Nova stavba je razvita po globini parcele in je organizirana okoli zelenih atrijev. Izvedba, do najmanjšega detajla, je na zelo visoki ravni, je zapisala žirija.

Za krajinsko arhitekturno ureditev veslaškega centra in ciljne regatne arene z novim sodniškim stolpom na Bledu so bili nagrajeni Sandra Banfi Škrbec, Miha Kajzelj, Iztok Kavčič in Iztok Lemajič. Avtorji so se po prepričanju žirije naloge lotili z veliko mero prostorske subtilnosti. Sodniški stolp je zasnovan tako, da se čim bolj staplja z okoljem, parkovne ureditve pa sledijo naravnim značilnostim in so komaj opazne.

Plečnikovo medaljo za doprinos k splošni arhitekturni kulturi sta prejeli Ana Struna Bregar in Kristina Dešman za akcijo Odprte hiše Slovenije. Akcija je po negotovih začetkih doživela izjemen uspeh, tako po količini "odprtih hiš", ki so bile na voljo za oglede, kot po obisku. V dveh dneh si je 100 objektov ogledalo preko 2000 ljudi.

Študentsko Plečnikovo priznanje je prejela skupina študentov arhitekture na ljubljanski Fakulteti za arhitekturo za Šolo za prihodnost v JAR.

Na letošnji razpis za Plečnikova odličja je prispelo 35 predlogov. O dobitnikih je odločala žirija v sestavi Jernej Kraigher (predsednik), Ina Šuklje Erjavec, Jadranka Grmek, Andrej Hrausky in Matjaž Bolčina.