V izbrani dejavnosti računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti ter davčno svetovanje beležimo večinoma mikro ter majhna podjetja in samo eno srednje veliko podjetje. To pomeni, da v tej dejavnosti ni velike družbe. To eno srednje podjetje ustvari kar devet odstotkov celotne prodaje v izbrani regiji. Mikro in majhna podjetja torej ustvarijo 91 odstotkov prodaje.

"Po pravni obliki prevladujejo samostojni subjekti, in sicer z 78 odstotki, ustvarijo pa le 44 odstotkov prihodkov od prodaje. Na drugi strani gospodarske družbe predstavljajo samo 22 odstotkov vseh podjetij, toda te ustvarijo kar 56 odstotkov celotne prodaje. Znotraj izbrane dejavnosti je največ vpisanih v osrednjeslovenski regiji z 33 odstotki in ti ustvarijo skoraj 43 odstotkov celotne prodaje. Sledi ji podravska regija z manj kot 14 odstotki, ustvarijo pa samo 11 odstotkov prihodkov iz prodaje. Zanimiva je goriška regija, kjer je vpisanih manj kot sedem odstotkov vseh registriranih podjetij v dejavnosti, toda ta ustvarijo kar 13 odstotkov prihodka iz prodaje.

V zadnjih petih letih se vsako leto ustanovilo okoli 380 novih podjetij. Letos se je na novo ustanovilo že 125 podjetij," nam je pojasnila, Sanja Filipič, ki sodeluje z bonitetno družbo Bisnode.

Filipičeva je pri analizi tudi ugotovila, da so leta 2010 (za lani še ni zbranih podatkov) podjetja iz obravnavane dejavnosti v povprečju poslovala z 34.027 evrov dodane vrednosti na zaposlenega. Slovensko povprečno podjetje pa z 32.452 evrov. To pomeni, da obravnavana podjetja iz izbrane dejavnosti ustvarijo v povprečju višjo dodano vrednost, kakor povprečno slovensko podjetje, in to za skoraj pet odstotkov.

Na drugi strani so tudi zaposleni v tej dejavnosti bolje plačani kakor v povprečnem slovenskem podjetju. V obravnavani panogi so zaposleni v povprečju dobili okoli 1127 evrov plače, v povprečnem slovenskem podjetju pa 1053 evrov. To pomeni, da imajo za 7,1 odstotkov boljšo plačo.

V povprečju so ustvarili okoli 73.802 evrov prihodkov od prodaje, sama dejavnost pa je skupaj ustvarila 322,297.590 evrov vseh prihodkov, kar pomeni le 0,4 odstotka vseh prihodkov od prodaje slovenskega gospodarstva.

Na drugi strani je komaj 15 odstotkov podjetij iz obravnavane dejavnosti zaključilo leto 2010 brez dobička. Z vidika zaposlenih v povprečju podjetja iz izbrane dejavnosti zaposlujejo do enega zaposlenega in samo 1,2 odstotka je takšnih, ki zaposlujejo deset ali več zaposlenih.