"Iz analize panoge računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti ter davčno svetovanje se vidi, da kot z vidika prodaje in zaposlenih obravnavana dejavnost ne beleži prevelike koncentracije. Prva tri podjetja po prodaji ustvarijo samo 13 odstotkov vseh prihodkov od prodaje, prvi deset pa komaj eno petino prodaje celotne dejavnosti. Enako velja za prva tri podjetja, ki imajo največ zaposlenih, saj zaposlujejo samo pet odstotkov vseh zaposlenih v dejavnosti, prvih deset družb pa le 10 odstotkov vseh zaposlenih," je povedala Sanja Filipič, ki sodeluje s podjetjem Bisnode.

Po zadnjem dostopnem plačilnem indeksu so podjetja v obravnavani dejavnosti plačevala v povprečju na valuto. "Ob tem je treba izpostaviti, da znotraj dejavnosti ne beležimo takih, ki plačujejo z več kot 60-dnevno zamudo.

V letu 2011 v izbrani dejavnosti smo zabeležili vsaj enkrat blokado subjekta pri 6,5 odstotka podjetij. Blokada subjekta pomeni, da ima družba blokado vseh odprtih transakcijskih računov več kot štiri dni. Med njimi imamo eno posamezno podjetje, ki se mu je to zgodilo kar devetkrat v enem letu. Letos smo zasledili blokado subjekta že pri 1,4 odstotka vseh registriranih podjetij v izbrani dejavnosti."

Z vidika tveganosti so obravnavana podjetja v povprečju manj tvegana kakor povprečno slovensko podjetje. V povprečju so uvrščena v razred tveganja B z 49 točkami (slovensko povprečno podjetje je uvrščeno tudi v razred tveganja B toda s 44 točkami).