Bolj kot kopališču so vevški bazeni danes podobni smetišču. V olimpijskem bazenu je na stotine zavrženih avtomobilskih pnevmatik. Tudi v preostalih bazenih so smeti in izrabljene gume, v enem kotu je vse polno odpadne pisarniške opreme. Popolnoma drugačna slika kot denimo v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja, ko se je poleti "staro in mlado pridno namakalo v vodi", kot je leta 1973 poročalo glasilo socialistične zveze delovnega ljudstva Ljubljana Moste-Polje Naša skupnost.

Od trenutnega lastnika bazena Vevče Martin Odlazka, sicer lastnika skupine Krater, pod katerim je združenih več deset družb, nam ni uspelo izvedeti, kakšni so načrti s tem nekoč precej priljubljenim športnim objektom. Gašper Odlazek, ki naj bi bil pristojen za dajanje informacij o vevškem kopališču, je najprej želel premisliti, ali naj odgovarja na naša vprašanja, ker je Dnevnik nedavno negativno poročal o lastniku skupine Krater. Pozneje pa se na naše telefonske klice ni več oglašal. Edini podatek, ki nam ga je uspelo pridobiti od Gašperja Odlazka, je ta, da bazen v Vevčah nikakor ne bi bil donosen, saj bi ga sicer že sami zdavnaj obnovili in odprli.

Je pa družba Gramoz, v kateri ima Martin Odlazek lastniški delež, ob razgrnitvi občinskega prostorskega načrta na Mestno občino Ljubljana podala pobudo za spremembo namembnosti zemljišča, kjer stoji bazen. Pripombe, da namembnost spremeni v stanovanjsko, mestna občina ni upoštevala, zato območje ostaja namenjeno športnim centrom. Kaže torej, da je bilo zemljišče z vevškim bazenom kupljeno z namenom, da bi po spremembi namembnosti na njem gradili stanovanja, a se je načrt zaradi zavrnitve pobude izjalovil. Na mestnem oddelku za šport pa so povedali, da si želijo dodatno rekreacijsko območje z bazenom, vendar pa se za zdaj z lastnikom ne dogovarjajo o oživitvi bazena v Vevčah.

Odlazka smo želeli vprašati tudi, ali so bili obveščeni o tem, da neznanci bazenski kompleks več kot očitno uporabljajo kot nelegalno odlagališče odpadkov, predvsem izrabljenih avtomobilskih pnevmatik. Zaradi tega je lahko kaznovan ravno lastnik zasebnega zemljišča, na katerem je črno odlagališče odpadkov. Inšpektorat za prostor namreč v primerih, ko ne more ugotoviti, kdo je odpadke odložil, odgovornost za odlagališče prenese na lastnika zemljišča. To pomeni, da lastniku naloži odstranitev odpadkov.

Glede na količino odpadkov je presenetljivo, da lastnik ni onemogočil dostopa do notranjosti kopališča, saj je kar nekaj vhodov, ki vsakomur omogočijo vstop. Ob tem pa velja omeniti, da množica odprtih jaškov predstavlja nevarnost za vsakega malo manj pozornega radovedneža, ki bi se sprehodil po nekdanjem kopališču. Pri Odlazku smo zato želeli preveriti, ali namerava kot odgovoren lastnik pokriti nezaščitene jaške oziroma omejiti dostop do kopališča, a nam tudi na ta vprašanja ni odgovoril.