Letos bodo v Zbornici računovodski servisov že peto leto zaporedoma med svojimi člani izbrali naj računovodski servis. Na izbor se je v minulih štirih letih prijavilo 70 članov zbornice. Letošnja podelitev nagrad naj računovodski servis bo potekala 9. oktobra v okviru 14. Kongresa računovodskih servisov v Portorožu.

Izbor poteka v treh kategorijah, ki so razdeljene po številu zaposlenih: majhni računovodski servisi z do vključno štirimi zaposlenimi, srednje velik računovodski servis s petimi do devetimi zaposlenimi in veliki računovodski servisi z desetimi ali več zaposlenimi.

Izbor Naj računovodskega servisa poteka v različnih korakih, ki zagotavljajo strokovnost izbire.

V prvem koraku strokovna komisija izbere po tri finaliste iz vsake kategorije. Izbor poteka na podlagi predstavitve in podatkov iz prijavnega obrazca (število zaposlenih, dodana vrednost na zaposlenega, število in struktura strank, stroški za izobraževanje zaposlenih, konkurenčna prednost pred drugimi računovodskimi servisi...) ter kazalnikov poslovanja prijaviteljev.

V naslednjem koraku svetovalec za kadrovsko področje obišče finaliste, v kategoriji srednje velikih in velikih računovodskih servisov, na sedežu podjetja. Na osnovi enotnega vprašalnika opravi razgovor s finalisti. V okviru tega razgovora se ocenjuje organizacijska kultura računovodskih servisov, ki vključuje naslednje kategorije: timsko delo, delitev znanja, usmerjenost v prihodnost, odnosi med sodelavci, stopnja pripadnosti podjetju, skrb za zaposlene... Dodatno finaliste obišče pooblaščeni revizor, ki ocenjuje njihovo strokovnost na njihovem sedežu. Na koncu procesa strokovna komisija opravi razgovor s predstavniki (direktorji) vseh devetih finalistov izbora na sedežu Zbornice računovodskih servisov v Ljubljani, kjer se podrobneje seznani z načinom dela računovodskega servisa. Če povzamemo, strokovna komisija oceni finalista na podlagi podatkov, informacij in merilih, ki imajo znotraj skupne ocene različno težo.

Ocena strokovne komisije iz prijavnega obrazca in razgovora s finalistom (ponderji se nekoliko razlikujejo znotraj kategorij). Ocenjuje se torej strokovnost, finančni kazalniki, skrb za stranke, napredek v zadnjem letu, informacijska tehnologija, ravnanje s človeškimi viri, organizacijska klima, splošni vtis o družbi, raznovrstnost storitev, družbena odgovornost (do okolja, povezovanje na tujih trgih).

Pomembna so tudi poročila pooblaščenega revizorja o strokovnosti z obiska na sedežu finalista in poročila psihologa o organizacijski klimi z obiska na sedežu finalista.

Po končni proučitvi vseh zbranih informacij strokovna komisija z javnim glasovanjem izbere naj računovodski servis v treh kategorijah.

Proces, skozi katerega gredo vsi prijavljeni na izbor Naj računovodski servis, omogoča strokovno izbiro zmagovalcev in je tudi hkrati za podjetja odličen vir informacij o usposobljenosti in kakovosti računovodskih servisov, članov Zbornice računovodskih servisov.