Zbornica računovodskih servisov podjetjem svetuje, da se za način sodelovanja z računovodskimi servisi odločajo na podlagi lastnih zahtev in obsega poslovanja. Najpogostejša praksa mikro in malih podjetij ter samostojnih podjetnikov je, da vodenje svojih poslovnih knjig - in s tem tudi izpolnjevanje zakonskih obvez - v celoti prepustijo računovodskemu servisu. Srednje velika podjetja so bolj naklonjena sodelovanju z računovodskim servisom, ko je zaposleni iz računovodskega servisa določeno število dni na teden prisoten pri naročniku storitev. Tako zagotovijo podporo lastni računovodski službi oziroma zaupajo izračunavanje plač in izdelavo letnih poročil računovodskemu servisu. Druga opravila še naprej opravlja v podjetju zaposleni knjigovodja, zahtevnejša pa računovodja iz računovodskega servisa. Če podjetje raste tako po številu zaposlenih kot tudi po obsegu poslovanja, naj vodstvo podjetja preveri, ali obstoječi računovodski servis sledi razvoju njegovega podjetja.

Dejavnik za odločitev o izbiri računovodskega servisa je seveda tudi cena storitev, vendar naj ne bo osnovno vodilo pri izboru. Podjetja naj bodo pri izbiri računovodskih servisov pozorna na potrdila o usposobljenosti zaposlenih, na sklenjeno zavarovanje poklicne odgovornosti računovodskega servisa in na količino dodatnega izobraževanja zaposlenih v računovodskem servisu. Dobro je, da izbrani računovodski servis obvešča svoje stranke o zakonskih spremembah in, če je le možno, stranko individualno obravnava. Podatek, ki veliko pove o kakovosti računovodskega servisa, je vključitev računovodskega servisa v katero od strokovnih organizacij, kot sta na primer Zbornica računovodskih servisov ali Zbornica davčnih svetovalcev Slovenije.

Podjetja si pri izbiri kakovostnega računovodskega servisa lahko pomagajo s Katalogom računovodskih servisov, ki je objavljen na spletni strani Zbornice računovodskih servisov. Katalog vsebuje seznam računovodskih servisov, ki so registrirani za opravljanje računovodske dejavnosti, so opravili ustrezno usposabljanje pri Zbornici računovodskih servisov, Gospodarski zbornici Slovenije ali Slovenskem inštitutu za revizijo, se permanentno izobražujejo in imajo sklenjeno zavarovanje poklicne odgovornosti.