Davčna uprava je celoten proces obravnave davčnih dolžnikov letos pred začetkom davčne izvršbe prenesla pod okrilje uprave za davčno računovodstvo in finance v okviru generalnega davčnega urada. To pomeni, da zavezanci opominov pred začetkom davčne izvršbe ne bodo več prejeli iz davčnega urada, kjer so vpisani v davčni register.

Po novem se opomini pošiljajo centralno iz referata za pripravo na davčno izvršbo uprave za davčno računovodstvo in finance, ki je pristojen za opominjanje davčnih zavezancev.

Zavezanci, ki so tak opomin prejeli, a menijo, da imajo vse davčne obveznosti poravnane oziroma jih sploh nimajo, naj stopijo v stik z uradnikom v referatu za pripravo na davčno izvršbo, svetujejo na Dursu.

Proces obravnave davčnih dolžnikov pred začetkom davčne izvršbe oziroma opominjanje je namenjen temu, da se davčnemu zavezancu oziroma dolžniku ponudi še ena možnost, da prostovoljno poravna svoje zapadle obveznosti. S tem se izogne stroškom, povezanim z davčno izvršbo.