Ljubljana V okviru tokratne kinotečne serije Animateka bodo predstavili opus poljskega ustvarjalca Zbigniewa Rybczynskega (1949), ki se je po lastnih besedah že v rosni mladosti odločil postati umetnik. Hlepel je po mediju, ki bi bil zmožen izpolnjevati vse želje njegove divje domišljije, njegovi zgodnji prijemi ter izbire pa so vseskozi gradili na premisah, ki zaznamujejo avtorjev estetski kodeks še danes. Napredek, eksperiment in inovacija so tako zanj neločljivi elementi žive umetnosti, ki mora biti sama po sebi simbioza tehnologije in ustvarjalčeve osebnosti.

Kot sta ob tokratni predstavitvi njegovega dela zapisala Olga Bielanska in Michal Bobrowski, je Rybczynski v poznih 60. letih odkril medij, ki je lahko izpolnil njegova pričakovanja, in to je bil film. Med študijem na filmski šoli v Lodžu je postal član Delavnice filmske forme (Warsztat Formy Filmowej), skupine avantgardnih filmskih umetnikov, ki je razvijala tehnike in formalne pristope z namenom prevračanja in prevpraševanja ustaljenih narativnih struktur ter načel vizualnega predstavljanja. V svojem početju so se navezali zlasti na sfero likovne umetnosti, na konceptualno-analitične težnje s preloma 70. let ter poljski in ruski konstruktivizem 20. let let prejšnjega stoletja.

Opus Zbigniewa Rybczynskega zajema 15 filmov, nocoj pa bodo predstavljeni Kvadrat (1972), Plamuz (1973), Juha (1974), Joj! Ne morem se ustaviti! (1975), Lokomotiva (1976), Praznik (1976), Nova knjiga (1976), Petek - sobota (1977), Media (1980) in Tango (1980). Rybczynski od leta 1992 ni posnel nobenega filma (zadnjih pet let skupaj z izraelskim novinarjem in publicistom Elijem Barburjem pripravljata celovečerni film o usodi judovskega ljudstva skozi zgodovino evropske civilizacije), kljub temu pa kot izumitelj in mentor ostaja navdih in izziv novim generacijam filmskih animatorjev. nr